OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o.

Pl. 3 Maja 11,  59-800 Lubań

 

zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego zgodnie z regulaminem w formie dialogu konkurencyjnego na realizację zdania:

 

„Modernizacja kotłowni w PEC LUBAŃ w zakresie modernizacji lub wymiany kotła WCO-160S o mocy 3,5 MW opalanego słomą na nowy kocioł opalany słomą o mocy 5 MW”.

 

Pliki do pobrania

Dane oferenta

75 722 22 39

biuro@pecluban.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2023-02-13

do 2023-02-24