ZWIĄZEK PRACODAWCÓW CIEPŁOWNICTWA

O NAS

Związek Pracodawców Ciepłownictwa zrzesza pracodawców w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, to jest jednostki organizacyjne, choćby nie miały one osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z poźn. zm.).
Związek uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dnia 22 kwietnia 2008r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego postanowił wpisać Związek do rejestru KRS pod numerem 0000304066.
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

STATUT

Statut Związku Pracodawców Ciepłownictwa -tekst jednolity po zmianach 2010.

Statut ZPC
(95 KB)

CZŁONKOWIE

Członkiem Związku może być podmiot prowadzący działalność w zakresie związanym bezpośrednio lub pośrednio z ciepłownictwem i działający na terenie kraju. Członkowie do reprezentacji w Związku delegują swoich pełnomocników. Dzięki uczestnictwu w Związku Pracodawców Ciepłownictwa członkowie zyskują dostęp do udziału w przedsięwzięciach i pracach Związku oraz korzystania z wyników tych działań. Mogą także liczyć na pomoc Związku w zakresie stanowiącym jego przedmiot działania.

PRAWO DLA PRACODAWCY

Loading RSS Feed

WŁADZE

Prezes

Jacek Szymczak

 

Rada Związku Pracodawców Ciepłownictwa

Paweł Łuczak - ECO Kutno Sp. z o.o.

Sławomir Lorek – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie Sp. z o.o.

Marek Szabałowski – Miejska Energetyka Cieplna w Szczecinku Sp. z o.o.

Robert Mania – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie

 

Komisja Rewizyjna Związku Pracodawców Ciepłownictwa

Marek Ciapała – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

Andrzej Olichwiruk – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Jakub Mamak – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Brzesku

Jan Hałuszczak - ECO Malbork Sp. z o.o.

 

Sekretarz Generalny

Bogusław Regulski