OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2023-11-28 - 2023-12-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego  
2023-11-27 - 2023-12-06

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywną dostawę pelletu drzewnego  
2023-11-27 - 2023-12-07

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywną dostawę urządzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego  
2023-11-27 - 2023-12-07

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-110 Stargard ogłasza przetarg na: Wykonanie naprawy stropu żelbetowego w budynku kotłów WR25 na poziomie obsługi znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6    
2023-11-14 - 2023-11-22

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu  
2023-11-10 - 2023-11-30

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Przegląd i czyszczenie kanałów spalin oraz czyszczenie kotłów w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-11-06 - 2023-11-22

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-110 Stargard   ogłasza przetarg na:   Demontaż istniejących wież oświetleniowych, wykonanie projektu budowlanego i montaż nowych masztów oświetleniowych na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie    
2023-11-04 - 2023-11-10

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:  Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Ziębiej 46 we Włocławku
2023-10-31 - 2023-11-20

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę serwera wraz z oprogramowaniem do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-10-31 - 2023-11-17

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę urządzeń automatyki firmy Samson do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl    
2023-10-31 - 2023-11-10

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Nowojachtowej (łącznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskową) w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2023-10-30 - 2023-11-09

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu
2023-10-25 - 2023-11-03

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla etapu CCIII- przebudowa linii/pętli dozorowej ppoż. Nr 124 Ciepłownia CCIII   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 75/05.10-03.11/23   Termin składania ofert: 03.11.2023 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2023-10-12 - 2023-11-03

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-10-12 - 2023-11-08

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie ekspertyzy stanu stropów nad zasobnikami miału węglowego kotłów oraz nad pompownią wraz z programem naprawczym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-10-12 - 2023-11-02

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Ochronę terenu PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2024 i 2025    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-10-10 - 2023-10-17

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywną dostawę pelletu drzewnego  
2023-10-03 - 2023-10-20

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Zagospodarowanie produktu poreakcyjnego – PPR-u, (odpad 10 01 82) z półsuchej metody odsiarczania spalin z kotłów WR-25/3 i OR-50N zabudowanej w ECO S.A. w Opolu   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 63/06.09-12.10/2023   Termin składania ofert: 20.10.2023 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2023-10-02 - 2023-10-10

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie legalizacji wagi samochodowej 50 ton Model GRS-He  
2023-09-26 - 2023-10-09

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73-110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy oraz przetworników przepływu. Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2023 r. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

WIĘCEJ