Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2022-01-14 - 2022-02-07

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 4-ch zespołów budynków mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej (etap I) w Stargardzie Lc = ~582 m.   Szczegóły zamówienia w załączniku.
2022-01-13 - 2022-02-03

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 12 szt. kompaktowych węzłów cieplnych.   Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
2022-01-11 - 2022-02-03

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście, ogłasza przetarg na: Dostawę odzieży roboczej do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2022 i 2023 (umowa ramowa). Szczegóły zamówienia w załączniku.
2022-01-11 - 2022-02-07

BPEC Sp. z o.o. w Brzegu

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzegu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Modernizacja źródła ciepła K-202 - budowa układu kogeneracyjngo nr 1" - nr ref. TK/001/2022 Szczegóły ogłoszenia w załączniku
2022-01-11 - 2022-02-07

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., 06–400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18, ogłasza przetarg na zadanie pn.: „Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie”. Szczegóły zamówienia w załączniku.
2022-01-10 - 2022-01-31

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., 06–400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18, ogłasza przetarg na zadanie: „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.” Szczegóły zamówienia w załączniku.
2022-01-05 - 2022-02-07

PEC „TERMOWAD” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o., Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Wykonanie studium wykonalności z analizą porównawczą wariantów na modernizacje sieci i węzłów cieplnych na os. Pod Skarpą w Wadowicach.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.termowad.pl/przetargi Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej: www.termowad.pl/przetargi
2022-01-05 - 2022-01-24

PEC w Ciechanowie Sp z o.o.

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, ogłasza zamówienie sektorowe na dostawę kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
2021-12-29 - 2022-01-14

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę 4 600,0 ton miału węglowego
2021-12-28 - 2022-01-17

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu budowlanego posadowienia kontenera technicznego dla potrzeb węzła cieplnego wraz z przyłączami i przebudową istniejących sieci ciepłowniczych dla obiektów PKP przy ul. Dworcowej w Stargardzie  
2021-12-20 - 2022-01-12

PEC „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1     ogłasza przetarg nieograniczony na   Sporządzenie audytu efektywności energetycznej w PEC Kwidzyn planowanej inwestycji polegającej na wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz wymiany systemu monitoringu i sterowania dla wybranych węzłów cieplnych 
2021-12-17 - 2022-01-27

PEC Sp. z o.o. w Piszu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu Ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz   ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.:   Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji   Szczegółowe informacje na stronie http://www.pec.bip.hi.pl/index.php?k=10 Termin składania ofert: 27.01.2022 roku do godziny 10:00
2021-12-13 - 2021-12-28

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę odzieży roboczej do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2022 i 2023 (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-12-13 - 2021-12-23

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:     Dostawę kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją
2021-12-13 - 2021-12-20

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę urządzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego
2021-12-13 - 2021-12-20

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę pelletu drzewnego
2021-12-09 - 2021-12-17

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego
2021-12-09 - 2021-12-20

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:     Dostawę materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych
2021-12-09 - 2021-12-20

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Świadczenie, w okresie od 01 stycznia 2022 roku  do 31 grudnia 2022 roku, usług kompleksowego serwisu pogwarancyjnego układu kogeneracyjnego składającego się między innymi z 4 agregatów kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2012, pracujących na gazie ziemnym
2021-12-08 - 2021-12-17

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych

WIĘCEJ