Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2020-06-04 - 2020-06-24

ZEC Sp. z o.o. Ostrów Maz.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul. Henryka Trębickiego   ogłasza przetarg na:   remont obmurowania okien wylotu węgla w kotle WR 5 nr 2 zmodernizowanym na narzutowy  
2020-06-03 - 2020-06-23

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-06-03 - 2020-06-24

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Remont dachu budynku hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-06-03 - 2020-06-19

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   wykonanie koncepcji rozbudowy miejskiej sieci cieplnej
2020-06-03 - 2020-06-19

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
2020-06-02 - 2020-06-10

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na: Dostawę materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych   Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.pecciechanow.pl  - zakładka „Przetargi”. Zestawienie materiałowe i schematy montażowe - Załącznik Nr 1 na w/w stronie.
2020-05-27 - 2020-06-10

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu pomp sieciowych na podstawie przeprowadzonego przeglądu w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-05-26 - 2020-06-04

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 9  we Włocławku
2020-05-26 - 2020-06-04

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Zakup energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji przez MPEC Sp. z o.o. i dostawę energii elektrycznej
2020-05-25 - 2020-06-03

ZEC Prudnik

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. ul. Zielona 1; 48-231 Lubrza   ogłasza przetarg na:   Budowę kotłowni gazowej o łącznej mocy Q=325 kW oraz instalacji gazowej PE63 o łącznej długości 120 m przy ulicy Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku    
2020-05-22 - 2020-06-10

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na: Modernizację systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegającą na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (elektrofiltr)
2020-05-22 - 2020-06-10

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Modernizację systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegającą na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (filtry workowe)
2020-05-21 - 2020-06-05

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Dostawę odzieży roboczej
2020-05-18 - 2020-06-09

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Remont taśmociągu nawęglania w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-05-18 - 2020-05-29

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Zakup, dostawa i montaż rozdzielnicy R3-PT taśmociągu odżużlania oraz rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-05-15 - 2020-06-09

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Wykonanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowane ( do aukcji URE oraz NFOŚiGW) i projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej około 1,12 MW
2020-05-12 - 2020-05-25

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją
2020-05-12 - 2020-06-03

ZEC Ostrów Maz.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego, 07-300 Ostrów Mazowiecka     ogłasza przetarg na:   Dostawę przenośnika zgrzebłowego żużla do kotła wodnego WR-5 Nr 3 w ciepłowni, ul. Lipowa 4 w Ostrowi Mazowieckiej
2020-05-12 - 2020-06-02

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanych z przebudową osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Sikorskiego w Ciechanowie
2020-05-07 - 2020-05-27

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu wentylatorów na podstawie wykonanej diagnostyki w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

WIĘCEJ