OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2022-08-01 -

SEC Sp. z o.o. w Szczecinie szuka pracownika

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4;70-653 Szczecin poszukuje specjalisty ds. regulacji
2022-07-26 - 2022-08-23

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:   Budowę podziemnej sieci ciepłowniczej na części działek nr ewid. 24, 105/2 (50-Szczurzyn) przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie
2022-07-26 - 2022-08-11

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: Dostawę kompaktowego węzła cieplnego  
2022-07-25 - 2022-08-10

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę wymienników JAD  
2022-07-25 - 2022-08-10

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę wymienników płytowych    
2022-07-25 - 2022-08-09

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu schod6w wejściowych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie   
2022-07-21 - 2022-07-29

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bema 1,1a w Stargardzie o średnicy 60,3+60,3/200 mm, Lc = ~ 161 m
2022-07-18 - 2022-08-16

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje o prowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia na:   Przewóz kolejowy miału węglowego do ZEC Sp. z o. o. w Ostrowi Mazowieckiej   Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/641083  
2022-07-18 - 2022-08-01

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

MPEC Sp. z o.o. Włocławek Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę sieci ciepłowniczej w ulicach Żabia i 3-go Maja oraz  przyłączy cieplnych do budynków przy ul.3-go Maja 18 i 3-go Maja19/Żabia 13/15 oraz przy ul. Żabiej 11  we Włocławku
2022-07-18 - 2022-07-26

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje o prowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia na:   Przegląd i opracowanie ekspertyzy, ocena stanu technicznego komina żelbetowego o wysokości H = 80 m.   Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639696
2022-07-13 - 2022-08-16

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” pod nazwą: Przebudowa i modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przyłączami oraz indywidualnymi węzłami cieplnymi:  - Węzeł grupowy przy ul. 17 Stycznia 60A, budowa przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych - 1 szt., długość ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych  - 2 szt. - Modernizacja węzła indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 13A, budowa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego - 1 szt.        
2022-07-13 - 2022-08-02

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:     Usługę ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r.  
2022-07-11 - 2022-07-15

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Dostawę miału węglowego wraz z transportem kolejowym   
2022-07-06 - 2022-07-15

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:   Transport miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2023r.  
2022-07-06 - 2022-07-15

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka, informuje o prowadzonym postępowaniu na udzielenie zamówienia na:    Naprawę części ciśnieniowej w kotle wodnym WR 5   Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow  
2022-07-06 - 2022-07-13

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2022-07-04 - 2022-07-26

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę armatury do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-07-04 - 2022-07-19

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę armatury     
2022-07-04 - 2022-07-15

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę elementów rusztu z pokładem ciężkim typu RI do kotła węglowego WR-10.  
2022-07-04 - 2022-07-11

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie i dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych     

WIĘCEJ