Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-05-10 - 2021-05-25

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORSOWEJ DLA ZADANIA: Zadanie 1. - Poprawa bezpieczeństwa systemowego i ograniczenie strat ciepła na przesyle - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej od ul. Mazowieckiej do ul. Tysiąclecia, łączna długość ok. L=508m.     Zgodnie z pkt. 1.5.1. Zapytania ofertowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej w celu dokładnego rozpoznania przedmiotu zamówienia.   Notatka wraz z wnioskami z wizji lokalnej stanowi załącznik do oferty.   Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest przeprowadzenie wizji lokalnej.   Termin wizji lokalnej (najpóźniej do…
2021-05-06 - 2021-05-21

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. Wadowice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32; 34-100 Wadowice   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę  miału węglowego oraz jego transport do Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej 96 w Wadowicach  nr 1/2021r.
2021-05-04 - 2021-05-17

PEC Sp. z o.o. Mińsk Maz.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16   zaprasza do składania ofert na:   „Remont kotła Nr2” w zakresie remontu paleniska (rusztu)
2021-04-29 - 2021-05-12

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicach Wiejskiej i Żeromskiego oraz wysokoparametrowego  przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Żeromskiego 28 we Włocławku
2021-04-29 - 2021-05-07

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną legalizację ciepłomierzy
2021-04-28 - 2021-05-25

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-04-27 - 2021-05-12

ZEC Prudnik

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. ul. Zielona 1; 48-231 Lubrza ogłasza przetarg na:   Budowę sieci cieplnych preizolowanych wraz z przyłączami 2xDN400-50 o łącznej długości 251,3 mb i węzła cieplnego o mocy Q=24 kW w 2021 roku  
2021-04-22 - 2021-05-21

BPEC Sp. z o.o. w Brzegu

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzegu ogłasza przetarg nieograniczony na: Sprzedaż agregatu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym, w zabudowie kontenerowej typ: HE-KEC-849/948-MTG 849-GZ prod.: Horus-Energia Sp. z o.o. Rok budowy: 2013 Szczegóły ogłoszenia w załącznikach.
2021-04-21 - 2021-05-10

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Henryka Trębickiego, 07-300 Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę elementów preizolowanych do budowy podziemnych sieci ciepłowniczych
2021-04-19 - 2021-05-06

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu: 1) inwentaryzacji geodezyjnej  wraz z pracami porządkowymi – I etapu remontu zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy   budynkach hali WR i WLM, 2) remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-04-19 - 2021-05-07

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie remontu stropu w budynku kotłów WR-10 na terenie Ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie
2021-04-14 - 2021-05-06

ZEC Sp. z o.o. Ostrów Maz.

ZEC Sp. z o.o. Ostrów Maz. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka   ogłasza przetarg na:   Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolarskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2021-04-14 - 2021-04-30

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:    Dostawę elementów automatyki do węzłów cieplnych
2021-04-14 - 2021-04-27

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną legalizację ciepłomierzy
2021-04-13 - 2021-04-26

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Ziębiej we Włocławku
2021-04-12 - 2021-04-29

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę armatury hydraulicznej – system KAN-THERM
2021-04-12 - 2021-04-27

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę wymienników płytowych
2021-04-12 - 2021-04-26

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę wymienników ciepła JAD
2021-04-12 - 2021-04-23

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do  budynków przy ul. Celulozowej i ul. Płockiej 2  we Włocławku  
2021-04-06 - 2021-04-28

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotła węglowego WR-25 nr 7, zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

WIĘCEJ