Program Promocji Ciepła Systemowego

O Programie

Program Promocji Ciepła Systemowego to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym od 2008 roku działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. Marką posługują się firmy zrzeszone w Izbie, które zaakceptowały Regulamin korzystania ze znaku towarowego. 

 

cieplosystemowe.pl

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie realizuje w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego działania reklamowe promujące dostawy ciepła systemowego oraz wspierające wizerunkową “zieloną” transformację branży. Edukuje użytkowników ciepła w zakresie rozsądnego korzystania z ciepła, podnosząc tym samym świadomość ekologiczną konsumentów. 

Narzędzia tworzone przez Program od lat wspierają dostawców ciepła w promocji na lokalnych rynkach i tłumaczą zawiłe kwestie branżowe klientom i konsumentom firm ciepłowniczych. 

 

20stopni.pl

Od 2020 roku dostawcy z całego kraju współuczestniczą w kampanii 20stopni.pl pod hasłem przewodnim: “Oszczędność w każdym stopniu”. Dzięki zainicjowanej przez Izbę kampanii, dostawcy ciepła systemowego angażują władze miejskie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, a także samych mieszkańców w działania zachęcające do niemarnowania ciepła. Kampanię wspierają ekoblogerki: Sylwia Majcher, Katarzyna Wągrowska, a także znana jako Pani od Oszczędzania, Karolina Nowicka, oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne z Prof. Bolesławem Samolińskim na czele. Działania skierowane do dorosłych użytkowników ciepła to jednak nie jedyna propozycja edukacyjna zapoczątkowana przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

 

Lekcje Ciepła 

Wśród najmłodszych użytkowników już od 2013 roku rozwijamy świadomość ekologiczną oraz wiedzę o cieple i energii podczas Lekcji Ciepła – projektu edukacyjnego stworzonego przez IGCP i prowadzonego przez dostawców ciepła systemowego w szkołach w całej Polsce. Dzięki zajęciom uczniowie dowiadują się, w jaki sposób można mądrze korzystać z ciepła i stają się odpowiedzialnymi użytkownikami energii. W ciągu kilku lat projekt wzbogacał się o kolejne materiały multimedialne, by przybrać formę ogólnodostępnej platformy e-learningowej www.lekcjeciepla.pl, z której korzystać mogą wszystkie szkoły w kraju. Zostały tam przygotowane internetowe lekcje dla klas I–III i IV–V szkół podstawowych, z których uczniowie dowiadują się, jak dbać o planetę oraz jak ograniczyć zużycie energii i racjonalnie korzystać z ciepła w mieszkaniu. Zajęcia wzbogacone zostały propozycją doświadczeń uzupełniających wiedzę teoretyczną.

 

W 2019 roku projekt został wyróżniony przez Komisję Europejską w trakcie tygodnia zrównoważonej energii, w kategorii działań skierowanych do najmłodszych uczących zasad poszanowania energii. Lekcje Ciepła otrzymały srebrną nagrodę w konkursie Power of Content Marketing.

 

Na program składają się lekcje dostępne na platformie e-learningowej (klasy 1–3 i 4–5) – zawierające m.in. propozycję doświadczeń i eksperymentów, a także cztery książeczki z serii “Czerwony Kapturek w mieście”, kolorowanki i audiobooki oraz album edukacyjny “Wielka Księga Ciepła”. Badanie Wiedzy o Cieple zrealizowane w 2022 roku na próbie blisko 1100 uczniów z całej Polski wykazało dwukrotny wzrost wiedzy uczniów po zajęciach. W Lekcjach Ciepła dotychczas wzięło udział 500 tys. uczniów. 

 

Magazyn Ciepła Systemowego 

Internetowy portal informujący zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz samych mieszkańców o kwestiach branżowych. Pomaga zrozumieć kwestie ustawodawcze oraz wynikające z nich konsekwencje dla klientów firm ciepłowniczych oraz użytkowników ciepła. To użyteczne źródło informacji o ciepłownictwie, z którego korzystają także przedstawiciele władz miejskich i media.

 

Raport Czyste Ciepło

Wolą sektora ciepłowniczego jest zazieleniać miks energetyczny, a doświadczenia 2022 roku wyraźnie pokazały, jak ważne jest uniezależnianie się od dostaw paliw kopalnych. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie podejmuje szereg działań, by realia ustawodawcze wsparły transformację. U ich podstaw leży świadomość i zrozumienie, że zmiany wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych i czasu.

 

Konieczne jest zatem stworzenie odpowiednich warunków ustawodawczych do realizacji inwestycji oraz wyrozumiałość po stronie użytkowników ciepła. Podczas gdy branża będzie się zmieniać, można działać wspólnie, zmniejszając niepotrzebne zużycie ciepła i zapewniając bezpieczne i bezobsługowe ogrzewanie gospodarstwom domowym korzystającym z ciepłownictwa systemowego.

 

Raport "Czyste Ciepło” stanowi kompendium dobrych praktyk w zakresie transformacji przedsiębiorstw ciepłowniczych współpracujących przy powstaniu Raportu, wraz z opisem potrzebnych zmian legislacyjnych potrzebnych branży by transformacja mogła się dokonać szybciej.  

 

Zapraszamy do lektury Raportu w formie e-booka. 

 

Pakiety promocyjne dla dostawców ciepła 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza wszystkich członków Izby do współtworzenia marki Ciepła Systemowego i skorzystania z oferty działań promocyjnych Programu Promocji Ciepła Systemowego IGCP w ramach marketingu ciepłowniczego prowadzonego w firmach.

W zależności od potrzeb, dostawcy ciepła systemowego skorzystać mogą z materiałów w ramach pakietu członkowskiego lub rozszerzyć go o pakiety komercyjne, zawierające zróżnicowane narzędzia marketingowe i reklamowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje o ofercie pakietów promocyjnych, należy zapoznać się z Regulaminem korzystania ze znaku Towarowego.

 

Wszystkie niezbędne informacje dla członków Izby o Programie znajdują się na stronie IGCP po zalogowaniu

Kontakt 

Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego oraz zachęcamy do zakupu pakietów promocyjnych. 

ppcs@igcp.pl 

Agnieszka Ościłowska – brand manager PPCS 691 796 548 

Olga Pełka – koordynator PPCS 693 623 384 

Beata Jaworowska – koordynator PPCS 501 100 407