IGCP XXX
IGCP XXX
Wydarzenie
Wydarzenie

AKTUALNOŚCI

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…
03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…
19.03.2024

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii i jej wpływ na sektor ciepłownictwa systemowego

W dniu 1 października 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ("Nowelizacja"), która implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę…
19.03.2024

Kolejny problem związany z ustawą o rekompensatach i wyrównaniach

Na kanwie ostatniego szkolenia w sprawie ustawy z dnia 15 września 2022 r.  o „rekompensatach i wyrównaniach dla ciepła, uczestnik zwrócił się z problemem: „Przedsiębiorstwo posiada kilka źródeł ciepła. Stosowane są maksymalne ceny ciepła wydane…
19.03.2024

88,4 mln na inwestycje w ekologiczną energię

W siedzibie ECO w Opolu przy ul. Harcerskiej została właśnie podpisana umowa kredytowa pomiędzy ECO Kogeneracja, a Bankiem Ochrony Środowiska na kredyt inwestycyjny w wysokości 88,4 mln złotych.

PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO

OPIS PROGRAMU

Program Promocji Ciepła Systemowego (dalej PPCS) to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym od 2008 roku działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. Marką posługują się firmy zrzeszone w Izbie, rynkach i tłumaczą zawiłe kwestie branżowe klientom i konsumentom firm ciepłowniczych.