IGCP XXX
IGCP XXX
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Slide

AKTUALNOŚCI

18.04.2024

„Mini ciepłownia geotermalna” w ECO Jelenia Góra

ECO Jelenia Góra zazielenia  ciepło systemowe. Lokalne możliwości geologiczne pozwoliły sięgnąć po ciepło geotermalne.
17.04.2024

Wsparcie dla ciepłownictwa Ukrainy

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Energetyki Ukrainy zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rozważenie możliwości udzielenie pomocy w rekonstrukcji zniszczonych przez Rosję elektrociepłowni na Ukrainie.…
17.04.2024

Rekomendacja ws. analizy ekonomicznej przyłączania do sieci

Szanowni Państwo, W związku z sygnałami od członków IGCP, dotyczącymi kwestii mechanizmów analizy opłacalności przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej, co szczególnie stało się istotne w świetle brzmienia art. 7b ustawy Prawo energetyczne, Zarząd IGCP podjął…
16.04.2024

Konferencja ciepłownicza w Senacie RP

W dniu 10 kwietnia br., w siedzibie Senatu RP odbyła się bardzo ważna i ciekawa konferencja poświęcona problemom sektora ciepłowniczego.   Konferencja, dzięki wcześniejszym działaniom Izby, została zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Michała Kamińskiego i przewodniczącego…
16.04.2024

Gala Jubileuszowa XXX – lecia Izby

W roku bieżącym nasz samorząd obchodzi jubileusz XXX-lecia funkcjonowania.   Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie od momentu konsolidacji działalności samorządowej w ciepłownictwie, tj. od czerwca 1998 roku, jest następcą prawnym wcześniej powołanej przez środowisko ciepłownicze Izby…

PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO

OPIS PROGRAMU

Program Promocji Ciepła Systemowego (dalej PPCS) to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym od 2008 roku działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. Marką posługują się firmy zrzeszone w Izbie, rynkach i tłumaczą zawiłe kwestie branżowe klientom i konsumentom firm ciepłowniczych.