FCP
FCP
Wydarzenie
Slide

AKTUALNOŚCI

10.07.2024

Spotkanie z BALTPOOL

W dniu 2 lipca br. Zarząd IGCP odbył spotkanie z przedstawicielem litewskiej, międzynarodowej giełdy biomasy BALTPOOL. W trakcie spotkania zaprezentowany został mechanizm działania tej giełdy, przez którą przepływa cały obrót biomasą w Litwie. Giełda jest…
27.06.2024

Wizyta studyjna w Danii

W dniach 18-20 czerwca br. odbyła się tradycyjna już wizyta polskich ciepłowników w Danii. Wydarzenie jest corocznie organizowane przez duńska izbę ciepłownicza DBDH wraz z ambasada Królestwa Danii. Wizyty te mają na celu przekazywanie wiedzy,…
27.06.2024

Konferencja OSE Gdańsk

W dniach 17 – 18 czerwca 2024 r. w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej odbyła się XII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2024, poświęcona polityce energetycznej Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie, którego głównym…
20.06.2024

Za nami I Konferencja Marketingowa Ciepła Systemowego!

Przedstawiciele zespołów zajmujących się komunikacją, promocją, sprzedażą i marketingiem zgromadzili się w Warszawie na I Konferencji Marketingowej Ciepła Systemowego, aby przygotować strategię komunikacji na czas transformacji.   Wydarzenie umożliwiło debatę przedstawicieli rynku ciepłownictwa na temat…
20.06.2024

Posiedzenie Zespołu Ekspertów Energetycznych NBP

W dniu 12 czerwca br. odbyło się cykliczne spotkanie Ekspertów Energetycznych przy NBP na którym przeanalizowana została bieżąca i przyszła sytuacja na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W skład zespołu  wchodzi wiceprezes Bogusław Regulski,…

PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO

OPIS PROGRAMU

Program Promocji Ciepła Systemowego (dalej PPCS) to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym od 2008 roku działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. Marką posługują się firmy zrzeszone w Izbie, rynkach i tłumaczą zawiłe kwestie branżowe klientom i konsumentom firm ciepłowniczych.