KR PN-ZACH
KR PN-WSCH
KR PD-ZACH
KR PD-WSCH
Wydarzenie
Slide

AKTUALNOŚCI

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…
22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…
22.11.2023

XXII Meeting Gospodarczy KIG

W dniu 13 listopada br. odbyła się już XXII edycja Meetingu Gospodarczego Krajowej Izby Gospodarczej, pod hasłem: Ku energetyce jutra z zachowaniem konkurencyjności i bezpieczeństwa. Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli środowisk gospodarczych naszego kraju: energetyki…
22.11.2023

XX Konferencja Techniczna

W dniach 15 - 16 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się XX Konferencja Techniczna. Organizatorem Konferencji była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. W załączeniu prezentacje.
30.10.2023

Nowe władze IGCP

W zawiązku ze zmianami w Radzie Izby, obecni na posiedzeniu w dniu 24 października 2023 r. członkowie Rady, na podstawie § 22 ust. 6 Statutu, ze swego grona, wybrali: Przewodniczącego Rady Izby – Pana Cezarego…

PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO

OPIS PROGRAMU

Program Promocji Ciepła Systemowego (dalej PPCS) to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym od 2008 roku działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. Marką posługują się firmy zrzeszone w Izbie, rynkach i tłumaczą zawiłe kwestie branżowe klientom i konsumentom firm ciepłowniczych.