Konferencja Regionalna Oddziału Północno-Wschodniego
Konferencja Regionalna Oddziału Południowo-Zachodniego
Konferencja Regionalna Oddziału Południowo-Wschodniego
previous arrow
next arrow
Slide
Slide

AKTUALNOŚCI

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…
30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…
30.11.2022

Jubileusz 5-lecia PGE EC

W dniu 23 listopada br. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia PGE EC. Wśród gości uroczystości był Zarząd Izby : Jacek Szymczak i Bogusław Regulski.
30.11.2022

Konferencja na temat ciepłownictwa solarnego

W dniu 22 listopada br., w trybie webinaru, odbyła się konferencja na temat ciepłownictwa solarnego, która zorganizowana została przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy czynnej współpracy IGCP. W konferencji wzięło udział blisko 200 uczestników, w tym…
24.11.2022

Spotkanie w MKiŚ ws rekompensat

W dniu 15 listopada br. odbyło się spotkanie z kierownictwem Departamentu  Ciepłownictwa MKiŚ, którego tematem były problemy z ustaleniem i rozliczeniem rekompensaty dla źródeł ciepła pracujących na rzecz systemu ciepłowniczego, w którym cenę sprzedaży ciepła…

PROGRAM PROMOCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO

OPIS PROGRAMU

Program Promocji Ciepła Systemowego to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, którego celem jest promocja wspólnej marki produktowej i standardów branży ciepłowniczej. Ten bezprecedensowy w polskiej energetyce projekt realizowany jest od 2006 roku, a marka Ciepła Systemowego obecna jest na rynku od roku 2008. W ramach projektu realizowane są działania promocyjne oraz edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, a także certyfikacja systemów ciepłowniczych w zakresie emisji zanieczyszczeń. Nazwa Ciepło Systemowe jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którym posługiwać mogą się wyłącznie podmioty uczestniczące w programie wspólnej promocji.

UCZESTNICTWO

W Programie Promocji Ciepła Systemowego uczestniczyć mogą producenci i dostawcy ciepła, którzy spełniają określone wymogi techniczne i marketingowe. Konieczne do spełnienia kryteria, określone zostały w Karcie Standardów Uczestnika Programu i dotyczą trzech podstawowych obszarów: Obsługa Klienta, Marketing i Komunikacja, Standardy Techniczne. Dokładny opis wymagań dla poszczególnych obszarów zawarty jest również w Raporcie składanym przez każdego z kandydatów. Program finansowany jest z opłat wnoszonych przez uczestników.