AKTUALNOŚCI

XXVII FCP

W dniach 11 – 13 września 2023 r. w Międzyzdrojach odbyło się XXVII Forum Ciepłowników Polskich, którego hasło przewodnie to „Priorytety ciepłownictwa systemowego”. Forum to największe spotkanie naszej branży organizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. W tym roku wydarzenie było rekordowe pod każdym względem. W spotkaniu wzięło udział 800 uczestników z 300 firm i 140 miast. W EXPO FCP swoje produkty i usługi zaprezentowało 41 firm, które miały swoje stoiska w MDK Międzyzdroje i w Hotelu VH Amber Baltic. Warto podkreślić, że Forum miało w tym roku międzynarodowy charakter – gościliśmy uczestników z 10 krajów europejskich. Tradycyjnie, w trakcie Sesji…

Laury Ciepłownictwa 2023

W dniu 5 września br. Komisja Wnioskująca – pod kierownictwem Przewodniczącego Pana Bogusława Regulskiego – zakończyła prace nad wytypowaniem kandydatów do dorocznej nagrody IGCP Laur Ciepłownictwa w kategorii „Laur dla wiodącego przedsiębiorstwa ciepłowniczego”. Jej członkowie, po zapoznaniu się z wynikami prekwalifikacji, przeprowadzonej na podstawie danych zawartych w systemie dhbenchmarking.pl oraz pozyskaniu informacji uzupełniających, zgodnie z Regulaminem Nagrody, przeprowadzili głosowanie, którego wynikiem są nominacje w dwóch kategoriach wielkościowych przedsiębiorstw ciepłowniczych.   10 września podczas posiedzenia Kapituły Laurów Ciepłownictwa – pod kierownictwem Przewodniczącego Kapituły Pana Jacka Szymczaka – z propozycji Komisji Wnioskującej wybrani zostali Laureaci tegorocznego Lauru.    W roku bieżącym Kapituła…

ESCO w ciepłownictwie

W dniu 29 sierpnia, w trybie telekonferencji, z inicjatywy IGCP odbyło się spotkanie robocze w sprawie wykorzystania systemu usług ESCO dla realizacji celów poprawy efektywności energetycznej. Uczestniczący w spotkaniu eksperci IGCP zwrócili szczególną uwagę na obecne  mechanizmy regulacyjne, które umożliwiają szerokie zastosowanie działań tego typu przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Kluczowym tematem tego spotkania była też ocena mechanizmów wsparcia finansowego przedsięwzięć ESCO, które w ocenie uczestników dyskusji są dalece niewystarczające. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ, Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ oraz NFOŚiGW. Ze strony Zarządu Izby w dyskusji uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

Spotkanie w Senacie

W dniu 31 sierpnia miało miejsce kolejne z cyklu spotkań przedstawicieli IGCP z Parlamentarzystami. Tym razem Prezes IGCP spotkał się z Wicemarszałkiem Senatu, prezentując nie tylko Raport IGCP ale również najistotniejsze i konieczne zmiany legislacyjne, które umożliwią bezpieczne funkcjonowanie branży oraz jej transformację.

Nowa inwestycja w Siedlcach

W dniu 28 lipca br. w Przedsiębiorstwie Energetyczny Sp. z o.o. w Siedlcach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę gazowej jednostki kogeneracyjnej o mocy około 8 MWe. Inwestycja finansowana jest z tzw. Funduszy Norweskich oraz dofinansowana będzie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W uroczystości uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

WIĘCEJ