AKTUALNOŚCI

Konferencja Tauron Ciepło

W dniach 15-16 maja br. w Szczawnicy, odbyła się cykliczna już po raz dziesiąty konferencja zorganizowana przez Tauron Ciepło, która jest dedykowana ich kluczowym odbiorcom ciepła. W konferencji, w której wzięło udział Kierownictwo firmy Tauron uczestniczyło około stu osób. Wśród uczestników był prezes Jacek Szymczak, którym przedstawił prezentację pt. Priorytety ciepła systemowego oraz poprowadził panel dyskusyjny o roli efektywności energetycznej.

XXVI Gazterm

W dniach 15-17 maja br., tradycyjnie w Międzyzdrojach, odbyła się XXVI edycja konferencji Gazterm, której tematem przewodnim był Nowy globalny porządek energetyczny. Szczególnie w kontekście sytuacji na rynku gazu. Ważnym elementem programu były kwestie wykorzystania w przyszłości biogazu, biometanu i wodoru. W Konferencji uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski, który wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym właśnie roli biogazu i biometanu dla sektora ciepłowniczego.

III posiedzenie Komitetu Monitorującego FEnIKS

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu FEnIKS. IGCP, zgodnie z decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uczestniczy w obradach KM posiadając status obserwatora. W zakresie spraw sektora ciepłowniczego przedmiotem obrad było zatwierdzenie zestawu specyficznych kryteriów wyboru dla projektów z zakresu infrastruktury ciepłowniczej, realizowanych w ramach działania Efektywność Energetyczna.

Wizyta w OPEC Grudziądz

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie prezesa Jacka Szymczaka z kierownictwem i kadrą inżynierską OPEC Grudziądz. Zasadniczym przedmiotem rozmów było omówienie bieżącej sytuacji sektora ciepłowniczego w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych, wynikających z przyjętych dokumentów unijnych Pakietu FIT 55.

Targi EXPO-GAZ i Jubileusz XX lecia IGG

W dniach 19-21 kwietnia br., w Kielcach odbyły się XII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAZ. Jednym z ważniejszych wydarzeń tej imprezy były uroczystości jubileuszu XX-lecia Izby Gospodarczej Gazownictwa. W otwarciu Targów i uroczystościach jubileuszu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

WIĘCEJ