AKTUALNOŚCI

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki energetycznej UE oraz kryzysu energetycznego spowodowanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła oraz aktualna sytuacja na rynku energii. Prezentację problemową przedstawił Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Wśród uczestników posiedzenia był wiceprezes Bogusław Regulski.

Jubileusz 5-lecia PGE EC

W dniu 23 listopada br. odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia PGE EC. Wśród gości uroczystości był Zarząd Izby : Jacek Szymczak i Bogusław Regulski.

Konferencja na temat ciepłownictwa solarnego

W dniu 22 listopada br., w trybie webinaru, odbyła się konferencja na temat ciepłownictwa solarnego, która zorganizowana została przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy czynnej współpracy IGCP. W konferencji wzięło udział blisko 200 uczestników, w tym spora grupa członków naszej Izby. Wśród prelegentów wystąpił wiceprezes Bogusław Regulski z prezentacją na temat wyzwań i potencjału ciepłownictwa systemowego w Polsce.

Spotkanie w MKiŚ ws rekompensat

W dniu 15 listopada br. odbyło się spotkanie z kierownictwem Departamentu  Ciepłownictwa MKiŚ, którego tematem były problemy z ustaleniem i rozliczeniem rekompensaty dla źródeł ciepła pracujących na rzecz systemu ciepłowniczego, w którym cenę sprzedaży ciepła ustala się według algorytmu zawartego w taryfie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

WIĘCEJ