AKTUALNOŚCI

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem budynków i budowli, które są związane z działalnością ciepłowniczą, a jednocześnie mogą stanowić, lub stanowią, podstawę do regulowania zobowiązań podatkowych z tytułu PON. Mając na uwadze, że dostarczanie ciepła obywatelom jest jednym z najważniejszych elementów codziennego ich życia, a koszt jego dostawy stanowi również znaczącą pozycję w budżetach gospodarstw domowych, IGCP zwróciła stanowcza uwagę na fakt, że proponowane podejście do PON spowoduje znaczący wzrost kosztów…

Posiedzenie Podkomisji ds. Europejskiego Zielonego Ładu

W dniu 11 lipca br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej Sejmu RP ds. wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa na temat wyzwań transformacji energetycznej Polski i jej wpływu na ochronę środowiska. W posiedzeniu, w roli obserwatora wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

Spotkanie z BALTPOOL

W dniu 2 lipca br. Zarząd IGCP odbył spotkanie z przedstawicielem litewskiej, międzynarodowej giełdy biomasy BALTPOOL. W trakcie spotkania zaprezentowany został mechanizm działania tej giełdy, przez którą przepływa cały obrót biomasą w Litwie. Giełda jest w stanie obsłużyć również podmioty energetyczne z innych krajów. Stąd też możliwy jest zakup biomasy przez polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Wizyta studyjna w Danii

W dniach 18-20 czerwca br. odbyła się tradycyjna już wizyta polskich ciepłowników w Danii. Wydarzenie jest corocznie organizowane przez duńska izbę ciepłownicza DBDH wraz z ambasada Królestwa Danii. Wizyty te mają na celu przekazywanie wiedzy, rozwiązań i pomysłów w zakresie nowoczesnego ciepłownictwa i jego transformacji na przykładzie systemów ciepłowniczych tego kraju. W trakcie ostatniej wizyty ciepłownicy z Polski odwiedzili między innymi : siedzibę firmy Kamstrup w Skandenborg, systemy ciepłownicze w Aars (ciepło produkowane jest z wykorzystaniem odpadów komunalnych), Aabybro ( współpraca systemu solarnego z jednostką biomasową, Bronderslew  (systemy solarne nowej generacji oparte na lustrach kolistych przy współpracy z jednostkami biomasowymi…

WIĘCEJ