AKTUALNOŚCI

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. W związku z wprowadzonymi zmianami występują wątpliwości dotyczące możliwości odłączania się odbiorców od efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. W Dziale Baza wiedzy w Zakładce Informacje i opinie prawne - dostępnej po zalogowaniu - zamieściliśmy opinię prawną.  

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad priorytetami nadchodzącej Komisji i propozycjami zadań dla przyszłych komisarzy. W tym kontekście KPRM zorganizował spotkanie na temat potencjonalnych szans dla naszego kraju wynikających ze zmiany kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz o pomysłach ewentualnych postulatów Polski w tym zakresie na najbliższe lata. Kluczowym elementem będzie Prezydencja Polski w Radzie UE w I połowie 2025 r., która stwarza szansę na dalszą promocję ewentualnych postulatów

Spotkanie z MKiŚ ws. projektu ustawy o bonie energetycznym

W dniu 26 kwietnia br. w trybie online odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech organizacji: IGCP, PTEZ i Konfederacji Lewiatan z kierownictwem Departamentu Transformacji Ciepłowniczej i Efektywności Energetycznej. Przedmiotem spotkania było szczegółowe przedstawienie stanowiska środowiska ciepłowniczego wobec proponowanych w ustawie o bonie energetycznym zmian do ustawy Prawo energetyczne w zakresie modyfikacji mechanizmu ustalania cen ciepła w jednostkach kogeneracji i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie mechanizmów ustanawiania cen sprzedaży ciepła dla odbiorców uprawnionych.

„Mini ciepłownia geotermalna” w ECO Jelenia Góra

ECO Jelenia Góra zazielenia  ciepło systemowe. Lokalne możliwości geologiczne pozwoliły sięgnąć po ciepło geotermalne.

Wsparcie dla ciepłownictwa Ukrainy

Szanowni Państwo, Członkowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Energetyki Ukrainy zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rozważenie możliwości udzielenie pomocy w rekonstrukcji zniszczonych przez Rosję elektrociepłowni na Ukrainie. Pismo w tej sprawie w załączeniu. W konsekwencji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło się do organizacji energetycznych z prośbą o rozpropagowanie tejże informacji wśród swoich członków. W odpowiedzi na ten apel Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie zwraca się do wszystkich Państwa z apelem o przeanalizowanie swoich możliwości wsparcia ciepłownictwa Ukrainy poprzez przekazanie nieodpłatne będących na stanie, technicznie sprawnych ale wycofanych z eksploatacji urządzeń (instalacji, armatury).…

WIĘCEJ