KONFERENCJE I SZKOLENIA

styczeń 2023
Szkolenie
19
Zamówienia publiczne w ciepłownictwie – waloryzacja wynagrodzeń w umowach o zamówienie publiczne
ONLINE
Szkolenie
26
Opracowywanie taryf dla ciepła – problemy wybrane
ONLINE
luty 2023
Szkolenie
9
Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych: roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, regulamin udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych
ONLINE
Szkolenie
16
Podatki dochodowe CIT i PIT – kluczowe problemy, zmiany w 2023 r.
ONLINE
Szkolenie
23
Służebność przesyłu w przedsiębiorstwach ciepłowniczych – porządkowanie stanu prawnego urządzeń istniejących, regulowanie stanu prawnego dla nowych inwestycji – na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
ONLINE
marzec 2023
Konferencja
7-9
XII Konferencja Rynek Ciepła Systemowego
LUBLIN
Szkolenie
23
Fundusze krajowe i europejskie na modernizację i rozwój systemów ciepłowniczych
ONLINE
Szkolenie
30
Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty przyłączania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej
ONLINE
kwiecień 2023
Szkolenie
13
Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach ciepłowniczych – aspekty prawne i praktyczne
ONLINE
Szkolenie
20
Zastosowanie pomp ciepła w ciepłownictwie systemowym
ONLINE
maj 2023
Konferencja Regionalna
10-11
Zgromadzenie Oddziału [PD-ZACH] Konferencja Regionalna
OPOLE
Konferencja Regionalna
18-19
Zgromadzenie Oddziału [PN-WSCH] Konferencja Regionalna
JORA WIELKA k. MIKOŁAJEK
Konferencja Regionalna
22-23
Zgromadzenie Oddziału [PN-ZACH] Konferencja Regionalna
ŻNIN
Konferencja Regionalna
25-26
Zgromadzenie Oddziału [PD-WSCH] Konferencja Regionalna
BUSKO-ZDRÓJ
czerwiec 2023
Szkolenie
14-15
Opracowywanie taryf dla ciepła – podejście od podstaw
WARSZAWA
Walne Zgromadzenie
28
Walne Zgromadzenie IGCP
WARSZAWA
Szkolenie
30
Bariery i szanse dla ciepłownictwa wynikające ze zmiany dyrektyw EU-ETS i IED
ONLINE
lipiec 2023
Konferencja Regionalna
6-7
Konferencja Regionalna Oddziału Północno-Zachodniego
ŻNIN
sierpień 2023
wrzesień 2023
Forum
10-13
XXVII Forum Ciepłowników Polskich
MIĘDZYZDROJE
październik 2023
Szkolenie
4-6
Szkolenie Ekonomiczne
ZAKOPANE
Szkolenie
11-13
Szkolenie Ekonomiczne
GDYNIA
listopad 2023
Konferencja
15-16
XX Konferencja Techniczna
WARSZAWA
grudzień 2023
Konferencja Regionalna
4-5
Konferencja Regionalna
Konferencja Regionalna
7-8
Konferencja Regionalna
Konferencja Regionalna
11-12
Konferencja Regionalna
Konferencja Regionalna
14-15
Konferencja Regionalna