OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2023-09-26 - 2023-10-09

PEC Sp. z o.o. w Stargardzie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73-110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ciepłomierzy oraz przetworników przepływu. Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2023 r. Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.
2023-09-21 - 2023-10-02

MPEC Sp. z o.o. w Rypinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie zaprasza do składania ofert na "Budowę zbiornika wody uzdatnionej na terenie elektrociepłowni MPEC Sp. z o.o. w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7". Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.
2023-09-21 - 2023-10-17

PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., 06 – 400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18, ogłasza przetarg na: „Sprzedaż i dostawę ładowarki teleskopowej”. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.
2023-09-15 - 2023-10-05

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu kominów: H=45m i H=80,5m w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-09-14 - 2023-09-27

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Dostawę wapna hydratyzowanego do Oddziału Opole ECO S.A. wykorzystywanego do półsuchej metody odsiarczania spalin Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 65/13.09-27.09/23 Termin składania ofert: 27.09.2023r. godz. 10.00 Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Karol Jurkiewicz, tel. +48 600 095 167, e-mail: kjurkiewicz@ecosa.pl   Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2023-09-14 - 2023-09-25

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Dostawę roztworu wodnego mocznika 40% do instalacji odazotowania spalin SNCR zabudowanej w ECO SA w Opolu Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 64/11.09-25.09/23 Termin składania ofert: 25.09.2023r. godz. 10.00 Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Karol Jurkiewicz, tel. +48 600 095 167,  e-mail: kjurkiewicz@ecosa.pl   Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2023-09-13 - 2023-09-22

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Remont elewacji budynku kotłowni K-1002 Żary ul. Fabryczna 16   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 61/01.09-22.09/23   Termin składania ofert: 22.09.2023 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl  
2023-09-13 - 2023-10-16

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza przetarg na:   Usługę ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2024r.  
2023-09-09 - 2023-09-20

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-110 Stargard   ogłasza przetarg na:   Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku administracyjnego BIO STAR Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie o średnicy 2 x 42,4/125, L=~ 51 m  
2023-09-07 - 2023-09-15

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie kompleksowego przeglądu szaf siłowych kotłów WR nr 1; 2; 3 oraz części ogólnokotłowej na podstawie przeprowadzonych oględzin systemu sterowania pracą kotłów i pompowni na terenie elektrociepłowni MPEC Sp. Z o.o. w Rypinie  
2023-09-06 - 2023-09-14

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Wykonanie remontu komory ciepłowniczej P-11 zlokalizowanej w ciągu ul. Kruszyńskiej we Włocławku  
2023-09-05 - 2023-09-27

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie ekspertyzy stanu stropów nad zasobnikami miału węglowego kotłów oraz nad pompownią wraz z programem naprawczym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu      Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-09-05 - 2023-09-21

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie naprawy spękanego muru oporowego placu składowego żużla w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu      Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-09-05 - 2023-09-15

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu części transportowych przenośników FULMAR przy kotłach K-4, K-5, K-6, K-7 i K-8 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu         Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-09-05 - 2023-09-14

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę loco PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu licznika ciepła do opomiarowania magistrali B    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-09-05 - 2023-09-13

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Miejscowe naprawy powłoki antykorozyjnej wewnątrz drabiny włazowej z koszem ochronnym w kominie H-160   
2023-09-01 - 2023-09-08

PEC „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn;  ul. Słoneczna 1 ogłasza przetarg na:   Wykonanie okresowych rocznych  i pięcioletnich przeglądów budowlanych budynków stanowiących własność PEC Kwidzyn  
2023-08-31 - 2023-09-18

ECO SA Opole

ECO SA Opole Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Modernizację rozdzielnicy głównej RG 0,4kV wraz z wymianą rozdzielnicy R-1 w Ciepłowni K-1071 w Wolsztynie   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 60/29.08-18.09/23   Termin składania ofert: 18.09.2023r. godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agata Walczak, tel. +48 600 095 209,  e-mail: agwalczak@ecosa.pl   Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2023-08-31 - 2023-09-15

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Modernizację rozdzielnicy nN 0,4kV stacji transformatorowej ST-3 w Opolu przy ul. Harcerskiej 15   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 59/25.08-15.09/23   Termin składania ofert: 15.09.2023r. godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agata Walczak, tel. +48 600 095 209,  e-mail: agwalczak@ecosa.pl   Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2023-08-24 - 2023-09-01

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Wykonanie projektu rozbiórki komina stalowego wraz z kanałem poziomym spalin oraz układem odpylania kotła WR-25 w Kętach wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę    Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 58/23.08-01.09/23   Termin składania ofert: 01.09.2023 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198,  e-mail: astreciok@ecosa.pl   Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl

WIĘCEJ