Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2019-08-22 - 2019-09-02

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na: Ekspertyzę stanu technicznego komina H 160  MPEC Sp. z o.o. we Włocławku    Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-08-22 - 2019-08-30

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie: Budowę  osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Piekarskiej 4 we Włocławku Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl    
2019-08-21 -

PEC w Mławie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. 06-500 Mława, ul. Powstańców Styczniowych 3, tel. 23 654 35 06, e-mail: pecmlawa@pecmlawa.pl   oferuje do sprzedaży:   przenośnik kubełkowy łańcuchowy typ PKŁ-355.12 Rok zakupu urządzenia nowego – 2014, producent: Ofama Sp. z o.o., zdemontowany w  2017 roku i zastąpiony przenośnikiem taśmowym. Po demontażu przedmiotowy przenośnik kubełkowy został poddany czyszczeniu, konserwacji i malowaniu.
2019-08-21 - 2019-08-29

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście, ogłasza przetarg na: Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Monte Cassino 8 w Świnoujściu Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-08-19 - 2019-08-27

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie: Remont komory ciepłowniczej P-15 zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Planty we Włocławku Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-08-14 - 2019-08-26

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie: Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-08-14 - 2019-08-23

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie: Budowę  osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 14 we Włocławku   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-08-12 - 2019-09-23

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów ogłasza przetarg na: Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWei l,86MWe.  
2019-08-12 - 2019-08-20

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie; Budowę  osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Piekarskiej 4 we Włocławku   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-08-12 - 2019-08-14

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie:   Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-07-31 - 2019-08-09

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie “Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 14 we Włocławku".   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl.
2019-07-31 - 2019-08-07

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie "Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych".   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie www.mpec.wloclawek.pl.
2019-07-29 - 2019-08-31

KEC „KOMEC” Kętrzyn

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn oferuje do sprzedaży nieruchomości gruntowe położone w Kętrzynie przy ul. Dworcowej, oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 128 o pow. 886 m2, obręb 5, KW - OL1K/00008275/3, - działka nr 119/6 o pow. 485 m2, obręb 5, KW – OL1K/00043544/7, - działka nr 126/1 o pow. 397 m2, obręb 5, KW - OL1K/00008275/3, - działka nr 126/2 o pow. 1119 m2, obręb 5, KW - OL1K/00008275/3.   Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie internetowej KEC „KOMEC” www.komecketrzyn.pl.
2019-07-23 - 2019-08-13

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście, ogłasza przetarg na „Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Świnoujściu: 1. sieć ciepłownicza i przyłącza do budynków przy ulicach Kołłątaja 1a, Kołłątaja 2, Kujawska 5, Grunwaldzka 28 – zadanie 1, 2. przyłącze do budynku przy ul. Żeromskiego 17 (Elin) – zadanie 2, 3. przyłącze do budynku przy ul. Monte Cassino 8 – zadanie 3, 4. przyłącze do budynku przy ul. Kościuszki 9a-9b – zadanie 4, 5. przyłącze do budynku przy ul. Monte Cassino 7 – zadanie 5, przyłącze do budynku przy ul. Gdyńskiej 26 – zadanie…
2019-07-25 - 2019-08-19

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na wykonanie remontu wentylatorów na podstawie przeprowadzonej diagnostyki w PEC Sp. z o. o. w Świnoujściu.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl.
2019-07-25 - 2019-08-01

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zabezpieczeń ograniczających moc kotłów WR-10 (2 szt.) o oznaczeniach wewnętrznych K1 i K2 polegające na obniżeniu wydajności kotłów WR-10 z 11,63 MWt do 8,0 MWt.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl. 
2019-07-16 - 2019-07-23

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spółka z  o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów preizolowanych.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl.
2019-07-12 - 2019-07-22

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spólka z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę miału węglowego w ilości 8000 ton.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl.
2019-07-15 - 2019-07-24

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zabezpieczeń ograniczających moc kotłów WR -10 (2 szt.) o oznaczeniach wewnętrznych K1 i K2 polegające na obniżeniu wydajności kotłów WR-10 z 11,63 MWt do 8,O MWt.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl.
2019-07-16 - 2019-08-16

KEC „KOMEC” Sp. z o.o. Kętrzyn

Zarząd Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10, informuje, że posiada do sprzedaży wyposażenie laboratorium do badania parametrów jakościowych węgla.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej KEC "KOMEC" www.komecketrzyn.pl .

WIĘCEJ