OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2023-04-03 - 2023-04-20

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dobór i montaż obijaka pneumatycznego zasobnika opału kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-04-03 - 2023-04-20

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul.Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Remont instalacji odpylania kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-03-27 - 2023-04-12

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-110 Stargard   ogłasza przetarg na:   Zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie budowy w systemie abonamentowym dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy 150 kWp każda, na terenie ciepłowni przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie  
2023-03-23 - 2023-04-03

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza przetarg na: Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2023 r.  
2023-03-21 - 2023-03-31

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:  Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Broniewskiego we Włocławku  
2023-03-21 - 2023-03-31

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza przetarg na: Dostawę kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją  
2023-03-20 - 2023-03-31

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-110 Stargard   ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu żelbetowego komina H90 znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6  
2023-03-20 - 2023-03-31

ZEC Sp. z o.o. Wałcz

Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Wałczu  ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy  na:   Dostawę i montaż wagi samochodowej na terenie Kotłowni Rejonowej nr 3 w Wałczu Link do postępowania na stronie www: https://zec-walcz.pl/przetargi/roboty-budowlane/341-dostawa-i-montaz-wagi-samochodowej-na-terenie-kotlowni-rejonowej-nr-3-w-walczu.html
2023-03-20 - 2023-03-23

ZEC Sp. z o.o. Wałcz

Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Wałczu  ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy  na:   Wymianę rusztu kotła WR-10 nr 2 zlokalizowanego w Kotłowni Rejonowej nr 3 w Wałczu Link do postępowania na stronie www: https://zec-walcz.pl/przetargi/roboty-budowlane/340-wymiana-rusztu-kotla-wr-10-nr-4.html
2023-03-15 - 2023-03-27

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:  Budowę wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków nr 1 i 2 przy ul. Celulozowej we Włocławku  
2023-03-09 - 2023-04-06

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Budowę sieci ciepłowniczej w ulicach Bohaterów Września i Rogozińskiego (etap A1-B) i budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Bogusławskiego 3, 5 w  Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-03-02 - 2023-03-13

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:  Budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Jagiellońskiej 2, 2B i 3/5 oraz przy ul. Jesionowej 7 we Włocławku  
2023-02-24 - 2023-03-06

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:   Dostawę materiałów preizolowanych na budowę przyłączy ciepłowniczych      
2023-02-23 - 2023-03-10

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę `wymienników płytowych  
2023-02-13 - 2023-02-24

PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. Pl. 3 Maja 11,  59-800 Lubań   zaprasza do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego zgodnie z regulaminem w formie dialogu konkurencyjnego na realizację zdania:   „Modernizacja kotłowni w PEC LUBAŃ w zakresie modernizacji lub wymiany kotła WCO-160S o mocy 3,5 MW opalanego słomą na nowy kocioł opalany słomą o mocy 5 MW”.  
2023-02-07 - 2023-02-28

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę węzłów cieplnych do budynku przy ul. 11 Listopada 70 w Świnoujściu (Nadmorska) i budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47i w Świnoujściu (Starprof) oraz modułu c.w.u. do węzła Matejki 12c w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-02-07 - 2023-02-23

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2023-02-06 - 2023-02-17

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:  Montaż  indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych  
2023-02-02 - 2023-02-28

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na: Dostawę węzłów cieplnych do budynku przy ul. 11 Listopada 70 w Świnoujściu (Nadmorska) i budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47i w Świnoujściu (Starprof) oraz modułu c.w.u. do węzła Matejki 12c w Świnoujściu. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
2023-02-02 - 2023-02-23

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na: Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych.   Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

WIĘCEJ