OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2024-04-19 - 2024-05-07

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu dróg wewnętrznych w Żarach (K-1002)- zadanie nr 1 oraz wykonanie remontu dróg wewnętrznych w Żaganiu (K-1301)- zadanie nr 2   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 44/11.04-07.05/2024   Termin składania ofert: 07.05.2024 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2024-04-19 - 2024-04-26

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Wykonanie hydraulicznego napinania taśmy wózka ładowarko-zwałowarki łzks-125   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 31/02.04-26.04/2024   Termin składania ofert: 26.04.2024 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl  
2024-04-19 - 2024-05-08

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę węzłów cieplnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl    
2024-04-19 - 2024-04-30

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Opracowanie dokumentacji projektowej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłącza ciepłowniczego  -  ul. Uzdrowiskowa w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl    
2024-04-19 - 2024-04-29

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu komory ciepłowniczej C-17 PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl    
2024-04-17 - 2024-04-26

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. POW 23 we Włocławku  
2024-04-17 - 2024-04-24

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywną legalizację układów pomiarowych energii cieplnej
2024-04-16 - 2024-04-30

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2; 87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie przeglądu i pomiarów elektroenergetycznych rozdzielnicy SN, transformatorów oraz mostów SN i nN w obiektach na terenie Elektrociepłowni MPEC przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 70.04      
2024-04-15 - 2024-04-24

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Wykonanie remontu komory ciepłowniczej P-11 zlokalizowanej w ciągu ul. Kruszyńskiej we Włocławku  
2024-04-15 - 2024-04-23

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Opracowanie wniosku na przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 z instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. objętej systemem handlu emisjami EU ETS na lata 2026-2030, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331    
2024-04-15 - 2024-04-22

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. 06 – 400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18 ogłasza przetarg na:   Dostawę materiałów preizolowanych na budowę przyłączy ciepłowniczych    
2024-04-15 - 2024-05-10

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. Wadowice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice ogłasza zamówienie sektorowe na:   Modernizację instalacji odpylania spalin z kotła wodnego WR-10 nr 1 w Kotłowni Rejonowej ul. Młyńska 96 w Wadowicach nr 1.   Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. poz. 2019 z późn. zm. )   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.termowad.pl/przetargi    
2024-04-11 - 2024-04-23

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Remont dachu i likwidację komina po byłej kotłowni budynku grupowego węzła cieplnego przy ul. M. Dąbrowskiej 1 we Włocławku    
2024-04-10 - 2024-04-22

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:     Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Nowcy 1 we Włocławku    
2024-04-10 - 2024-04-19

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:      Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków A i B przy ul. Rzecznej 10 we Włocławku  
2024-04-08 - 2024-04-19

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Przegląd i konserwację sprężarek, osuszaczy, odwadniaczy, separatora wodno-olejowego instalacji odpylania kotłów w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-04-08 - 2024-04-19

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i wymianę worków filtracyjnych instalacji odpylania kotła K-5 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl    
2024-04-05 - 2024-04-19

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę wymienników JAD  
2024-04-05 - 2024-04-19

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę wymienników płytowych  
2024-03-26 - 2024-04-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:     Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW dla MPEC Sp. z o.o. we Włocławku  

WIĘCEJ