Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-10-25 - 2021-11-08

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na: Dostawę kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją
2021-10-21 - 2021-11-16

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2021-10-20 - 2021-11-05

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Dostawę miału węgłowego wraz z transportem kolejowym
2021-10-19 - 2021-11-08

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:    Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022
2021-10-18 - 2021-10-29

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. Wadowice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32; 34-100 Wadowice   zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na:   Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 22,0 kWp na potrzeby funkcjonowania budynku biurowego ze stacją wymienników ciepła Al. Matki Bożej Fatimskiej 32,34-100 Wadowice   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.termowad.pl/przetargi Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej: www.termowad.pl/przetargi    
2021-10-18 - 2021-11-03

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 6-ciu budynków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w Stargardzie o średnicy od 76,1 + 76,1/225 mm do 42,4 + 42,4/160, Lc = ~ 329m
2021-10-13 - 2021-10-20

PEC w Mławie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. 06-500 Mława, ul. Powstańców Styczniowych 3 zaprasza zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w postępowaniu pn. "Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. za 2021 i 2022 r."    Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej www.pecmlawa.pl w zakładce „Przetargi”
2021-10-07 - 2021-10-28

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę środka do czyszczenia kotłów do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2022-2023     Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-10-04 - 2021-10-15

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, u. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:     Przeprowadzenie weryfikacji: 1)      rocznego raportu z emisji CO2 w latach 2021-2025 będącego podstawą rozliczenia uprawnień do emisji CO2 w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2021 poz. 332), 2)      rocznego raportu dotyczącego poziomów działalności w latach 2022-2025, stanowiącego podstawę dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r.   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą…
2021-09-24 - 2021-10-18

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. Wadowice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32; 34-100 Wadowice   ogłasza przetarg na: Termomodernizację budynku biurowego ze stacją wymienników ciepła przy ul. Matki Boskiej Fatimskiej 32 w Wadowicach
2021-09-23 - 2021-10-12

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę 6 laptopów z oprogramowaniem biurowym
2021-09-23 - 2021-10-07

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę ciepłomierzy oraz przetworników przepływu
2021-09-23 - 2021-10-13

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:     Modernizację trzech jednostek kotłowych typu WR10-015 nr K-5, K-6 i K-7 polegająca na obniżeniu ich mocy z dostosowaniem do nowych norm środowiskowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-09-21 - 2021-10-11

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 9-ciu budynków mieszkalnych przy ul. Podleśnej w Stargardzie
2021-09-21 - 2021-09-30

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2021-09-20 - 2021-09-27

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicach Bartnickiej, Mielęcińskiej i Wilgi oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Wilgi 1  we Włocławku
2021-09-16 - 2021-10-14

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:      Ochronę terenu PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2022 i 2023    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-09-16 - 2021-10-08

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci ciepłowniczej od skrzyżowania ul. Ceglanej i Pierwszej Brygady przez ul. Szczecińską do ul. Słonecznej w Stargardzie
2021-09-13 - 2021-09-23

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i wymiana membran osmotycznych dla Stacji Uzdatniania Wody w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-09-07 - 2021-09-30

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:    Zakup - dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2022r.

WIĘCEJ