Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-07-22 - 2021-08-04

PEC Sp. z o.o. Stargard

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie przyłączy cieplnych do budynków w Stargardzie
2021-07-21 - 2021-08-09

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-07-20 - 2021-08-05

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie sieci ciepłowniczej z przyłączami do 7 budynków mieszkalnych na osiedlu „Scand House” w Stargardzie  
2021-07-17 - 2021-08-12

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na: Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC       Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1)Zadanie 1 - Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej w Świnoujściu, 2)Zadanie 2 - Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu, 3)Zadanie 3 - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) w Świnoujściu, 4)Zadanie 4 - Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu.     Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-07-17 - 2021-08-05

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę węzłów cieplnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu do budynków: 1)ul. Wyspiańskiego (Polino), 2)ul. Steyera/Grunwaldzka (Czerwiński)     Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-07-17 - 2021-08-05

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na: Wykonanie remontu kominów: H=45m (zadanie 1) i H=80,5m (zadanie 2) w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu     Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2021-07-17 - 2021-08-04

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu.   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-07-14 - 2021-07-29

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu: 1) zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku, 2) instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej.   Szczegóły zamówienia w załączniku.
2021-07-13 - 2021-07-27

PEC Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 540 metrów taśmy przenośnikowej do transportu miału węglowego.   Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
2021-07-09 - 2021-07-29

PEC Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 17 szt. kompaktowych węzłów cieplnych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
2021-07-06 - 2021-07-22

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku ogłasza przetarg na: „Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kilińskiego 9 we Włocławku”.   Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2021-07-05 - 2021-07-22

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na: „Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kaliskiej 10/12 we Włocławku”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2021-07-03 - 2021-07-14

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Henryka Trębickiego, 07-300 Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę elementów preizolowanych do budowy podziemnych sieci ciepłowniczych
2021-06-28 - 2021-07-08

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na: „Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do budynku przemysłowego przy ul. Okrężnej we Włocławku”.   Szczegóły zamówienia w załączniku.
2021-06-28 - 2021-07-07

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek, ogłasza przetarg na „Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu”.   Szczegóły zamówienia w załączniku.
2021-06-24 - 2021-07-15

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na: Dostawę materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania remontu oświetlenia hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu. Szczegóły zamówienia w załączniku.
2021-06-24 - 2021-07-14

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na: Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego: 1) wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM, 2) wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu. Szczegóły zamówienia w załączniku.
2021-06-24 - 2021-07-14

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na: Wykonanie remontu pomp kotłowych i sieciowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, na podstawie przeprowadzonego przeglądu. Pełna treść zamówienia w załączniku. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl.
2021-06-24 - 2021-07-09

MPEC Sp. z o.o. Sławno

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 76-100 Sławno, ul. Rapackiego 19a   ogłasza przetarg na: Dostawę 3.000 Mg węgla kamiennego do celów energetycznych w sezonie grzewczym 2021/2022 do MPEC Sp. z o.o. w Sławnie
2021-06-18 - 2021-06-28

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego  przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Jagiellońskiej 12 we Włocławku

WIĘCEJ