OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2022-05-16 - 2022-05-30

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę armatury hydraulicznej – system KAN-THERM
2022-05-16 - 2022-05-26

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2022-05-12 - 2022-05-27

MPEC Sp. z o.o. Sławno

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 76-100 Sławno, ul. Rapackiego 19a   ogłasza przetarg na:   Dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 1.000 Mg na sezon grzewczy 2022-2023 do MPEC Sp. z o.o. w Sławnie
2022-05-11 - 2022-05-25

ZEC Prudnik Sp. z o.o.

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. ul. Zielona 1; 48-231 Lubrza ogłasza przetarg na:   Budowę i modernizację sieci cieplnych 2xDN350/150/80/50 o długości 526 mb w Prudniku przy ul. Zielonej i Legionów
2022-05-11 - 2022-05-20

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka, ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę miału węglowego wraz z transportem na plac składowy Zamawiającego    Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zecostrow
2022-05-04 - 2022-05-13

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Dostawę miału węglowego
2022-04-28 - 2022-05-17

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na: zakup energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji przez MPEC Sp. z o.o. i dostawę energii elektrycznej
2022-04-27 - 2022-05-19

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Budowę odcinka sieci ciepłowniczej w ulicach Jana z Kolna i Boh. Września oraz przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Boh. Września 39 w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2022-04-27 - 2022-05-12

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Przegląd i diagnostykę agregatu prądotwórczego 500kVA w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2022-04-26 - 2022-05-10

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Modernizację systemu automatyki układu technologicznego kotłowni gazowej
2022-04-26 - 2022-05-10

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę 8 000,0 ton miału węglowego
2022-04-25 - 2022-05-04

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:    Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2022r.
2022-04-25 - 2022-04-28

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Dostawę miału węglowego
2022-04-21 - 2022-05-05

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul.  Dworcowej 22, Wojska Polskiego 84, J6zefa Bema 1, 1a-d oraz Czarnieckiego 12 w Stargardzie
2022-04-20 - 2022-04-29

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna ponowne postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:   Dostawę materiałów preizolowanych na budowę przyłącza ciepłowniczego BAUER PRINT., wg. załączonego schematu montażowego i specyfikacji materiałowych
2022-04-19 - 2022-04-29

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kilińskiego 14e we Włocławku
2022-04-19 - 2022-04-29

PEC Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16 ; 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do składania ofert w przetargu prowadzonym w trybie negocjacji sektorowych z ogłoszeniem pod nazwą:   "Remont kotła Nr2 w kotłowni przy ul. Jana Pawła II 10” Numer postępowania w rejestrze zamówień Spółki: 32/TE/2022/TE   Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16.
2022-04-19 - 2022-05-09

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna ponowne postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:   Wykonanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pt. „ Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.” 
2022-04-19 - 2022-05-06

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie remontu Żelbetowego komina H90 znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6
2022-04-14 - 2022-04-21

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną legalizację układów pomiarowych energii cieplnej

WIĘCEJ