OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2022-09-26 - 2022-10-03

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Wykonanie i dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2022-09-20 - 2022-09-28

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz  prowadzenie bieżącego serwisu
2022-09-13 - 2022-09-21

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Budowę wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy  ul. Smolnej 4 we Włocławku
2022-09-12 - 2022-09-16

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Sukcesywną dostawę pelletu drzewnego
2022-09-07 - 2022-09-12

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Dostawę miału węglowego wraz z transportem kolejowym  
2022-09-06 - 2022-09-16

PEC „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1   ogłasza przetarg na:   OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW W KWIDZYNIE
2022-09-05 - 2022-09-08

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na dostawę miału węglowego w ilości 8.000 ton.   Preferowane parametry miału węglowego określa specyfikacja dostaw. W przypadku posiadania miału o innych parametrach, proszę o podanie w ofercie parametrów proponowanego miału oraz formy i i terminu płatności. Terminy dostawy miału węglowego: wrzesień 2022 r. - 1.000 ton, październik 2022 r. - 1.500 ton, listopad 2022 r. - 1.500 ton, grudzień 2022 r.  - 2.000 ton, styczeń 2023 r. - 1.000 ton, luty 2023 r. - 1.000 ton.   Dopuszczamy wcześniejsze terminy realizacji…
2022-09-05 - 2022-09-09

PEC „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1   ogłasza zapytanie ofertowe na:   wykonanie okresowych rocznych przeglądów budowlanych budynków oraz przeglądów pięcioletnich sieci ciepłowniczej stanowiących własność PEC Kwidzyn
2022-09-01 - 2022-09-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Budowę wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Okrężnej 25b we Włocławku
2022-08-31 - 2022-09-09

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Czarnieckiego 12, Wojska Polskiego 84, Szczecińskiej 146 oraz Bema 6 w Stargardzie
2022-08-30 - 2022-09-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę pelletu drzewnego miału węglowego wraz z transportem kolejowym  
2022-08-29 - 2022-09-02

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Dostawę miału węglowego wraz z transportem kolejowym
2022-08-24 - 2022-09-01

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Traugutta 181 we Włocławku
2022-08-22 - 2022-08-25

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Wykonanie i dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych   
2022-08-22 - 2022-08-26

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Słowackiego 7 we Włocławku     
2022-07-26 - 2022-08-23

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:   Budowę podziemnej sieci ciepłowniczej na części działek nr ewid. 24, 105/2 (50-Szczurzyn) przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie
2022-07-26 - 2022-08-11

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na: Dostawę kompaktowego węzła cieplnego  
2022-07-25 - 2022-08-10

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę wymienników JAD  
2022-07-25 - 2022-08-10

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę wymienników płytowych    
2022-07-25 - 2022-08-09

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul. Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu schod6w wejściowych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie   

WIĘCEJ