Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2019-10-30 - 2019-11-27

RPEC RADPEC SA Radom

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (26-612) ul. Żelazna 7   ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na:   sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą, położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022ha
2019-10-30 - 2019-11-14

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy  ul. Uzdrowiskowej 46 (GIF) w Świnoujściu - II etap    Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-10-30 - 2019-11-21

PEC Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o. Słoneczna 1 , 82-500 Kwidzyn tel. 55 279 38 47 www.peckwidzyn.pl   ogłasza przetarg na: Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie
2019-10-30 - 2019-11-14

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin zaprasza do złożenia oferty na   zakup energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji przez MPEC Sp. z o.o. i dostawę energii elektrycznej
2019-10-28 - 2019-11-13

PEC Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Dworcowej 32,33 w Stargardzie
2019-10-24 - 2019-11-13

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, w ilości do 5.000 Mg z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-10-24 - 2019-11-11

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Zakup ładowarki teleskopowej Manitou przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-10-21 - 2019-11-08

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Zakup paliw płynnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w roku 2020   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-10-21 - 2019-10-30

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Ochrona terenu PEC SP. z o.o. w Świnoujściu w latach 2020 i 2021  Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-10-17 - 2019-10-31

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów ogłasza przetarg na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Ciechanowie
2019-10-09 - 2019-10-16

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów wszczyna postępowanie w formie Zapytania ofertowego na: Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. z.o.o w Ciechanowie polegająca  na ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez modernizację instalację odpylania spalin z wykorzystaniem elektrofiltru na zmodernizowanym kotle wodnym WR-25/M Nr. 2” oraz przygotowanie i złożenie wniosku o pożyczkę do  NFOŚiGW.
2019-10-09 - 2019-10-23

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Remont spychacza gąsienicowego TD-10M dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-10-08 - 2019-10-16

PEC Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o. Słoneczna 1 , 82-500 Kwidzyn tel. 55 279 38 47 www.peckwidzyn.pl   ogłasza przetarg na:   Opracowanie projektów budowlanych dotyczących budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Kwidzynie
2019-10-03 - 2019-10-11

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście, ogłasza przetarg na: Budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Monte Cassino 8 w Świnoujściu Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-10-03 - 2019-10-10

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście, ogłasza przetarg na: Zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych powstające w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin z kotła K-2 na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2019-09-30 - 2019-10-07

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście, ogłasza przetarg na: Dostawę odzieży roboczej do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-09-30 - 2019-10-07

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na: Budowę wysokoparametrowego  przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Warszawskiej 15   we Włocławku Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-09-25 - 2019-10-04

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na: Wykonanie i dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl
2019-09-23 - 2019-10-04

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście, ogłasza przetarg na: Wykonanie remontu obmurza bocznego kotła K-1 w PEC sp. z o.o. w Świnoujściu Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2019-09-23 - 2019-09-30

PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. Pl. 3-go Maja 11 59-800 Lubań   ogłasza postępowanie na:   Zakup miału węgla kamiennego w ilości 7.000 Mg wraz z dostawą na plac składowy PEC Lubań Sp. z o.o.

WIĘCEJ