Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-03-02 - 2021-03-12

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę i przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od Ciepłowni MPEC do ul. Zielnej
2021-03-01 - 2021-03-16

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.pecciechanow.pl  - zakładka „Przetargi”. Zestawienie materiałowe i schematy montażowe - Załącznik Nr 1 na w/w stronie.
2021-02-22 - 2021-03-15

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę materiałów elektrycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-02-22 - 2021-03-12

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę armatury, urządzeń i zasobników ciepłej wody do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-02-18 - 2021-03-08

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 zadań  
2021-02-17 - 2021-03-12

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Realizację dwóch zadań: 1) opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, 2) opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie remontu instalacji elektrycznej i tras kablowych budynku socjalno-warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-02-17 - 2021-03-11

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wymianę sklepienia przedniego zapłonowego kotła K-4 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-02-17 - 2021-03-10

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wymianę worków filtracyjnych instalacji odpylania kotła K-4 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-02-17 - 2021-03-15

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:    Dezagregację grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie
2021-02-16 - 2021-03-01

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Wykonanie prac związanych z remontem komina żelbetowego w MPEC Sp. z o.o. w Rypinie  
2021-02-11 - 2021-02-18

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Henryka Trębickiego, 07-300 Ostrów Mazowiecka   ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę urządzeń i armatury na węzły cieplne  
2021-02-08 - 2021-02-15

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę w 2021 roku oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki  
2021-02-03 - 2021-02-24

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego: 1) skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM, 2) belki stalowej w przyziemiu hali WR w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-02-03 - 2021-02-18

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wymianę falowników dwóch pomp obiegowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-01-28 - 2021-02-17

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   wykonanie sieci cieplnej od ul. Nasiennej przez Rondo 15 Południk do działki nr geod. 71/15 w Stargardzie
2021-01-28 - 2021-02-15

PEC „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1     ogłasza przetarg nieograniczony na   dostawę kompletów montażowych systemu rur preizolowanych do montażu odcinków sieci ciepłowniczej  
2021-01-27 - 2021-02-12

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Dostawę węzłów cieplnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu do budynków: 1)ul. Żeromskiego 10 (Koral), 2)ul. Plac Słowiański (Immobilien Verwaltung), 3)ul. Steyera (PKZ Garboś Sp.K.)    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-01-27 - 2021-02-11

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Odtworzenie nawierzchni za pomocą rozściełacza po wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Lokum) w Świnoujściu.    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-01-27 - 2021-02-11

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1)rozdzielnicy R3 taśmociągu odżużlania, 2)rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-01-19 - 2021-02-05

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”

WIĘCEJ