Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-09-06 - 2021-09-10

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie i dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2021-09-06 - 2021-09-09

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego trzech galerii wewnętrznych zlokalizowanych w kominie H-160 ciepłowni przy ul. Teligi 1  we Włocławku
2021-09-02 - 2021-09-14

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicach Bartnickiej, Mielęcińskiej i Wilgi oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Wilgi 1  we Włocławku
2021-09-02 - 2021-09-13

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Dostawę miału węglowego wraz z transportem kolejowym 
2021-09-02 - 2021-09-20

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:      Transport miału węglowego do PEC Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2022r. 
2021-08-26 - 2021-09-06

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kaliskiej 41  we Włocławku
2021-08-25 - 2021-09-10

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego przy ul. Nasiennej w Stargardzie
2021-08-19 - 2021-09-09

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu kominów: H-45m i H=80,5m w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-08-18 - 2021-08-31

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Dostawę miału węglowego wraz z transportem kolejowym
2021-08-17 - 2021-09-01

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego trzech galerii wewnętrznych zlokalizowanych w kominie H-160 ciepłowni przy ul. Teligi 1  we Włocławku
2021-08-12 - 2021-09-08

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu.    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-08-12 - 2021-08-31

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu: 1)    zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku, 2)    instalacji wodnej i kanalizacyjnej  oraz  przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej.    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-08-12 - 2021-08-20

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę materiałów kotłowych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-08-10 - 2021-08-25

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę 8 szt. kompaktowych węzłów cieplnych  
2021-08-09 - 2021-08-26

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz dokumentacji projektowo-przetargowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie ciepłowni PEC w Stargardzie
2021-08-09 - 2021-08-24

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie zmian w istniejącym oprogramowaniu sterownika, panelu operatorskiego oraz systemu nadrzędnego ciepłowni
2021-08-09 - 2021-08-26

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Przegląd i czyszczenie kanałów spalin oraz czyszczenie kotłów w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-08-09 - 2021-08-20

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę armatury do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-08-09 - 2021-09-07

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Modernizację trzech jednostek kotłowych typu WR10-015 nr K-5, K-6 i K-7 polegającą na obniżeniu ich mocy z dostosowaniem do norm środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-08-04 - 2021-08-19

PEC Lubań Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o ul. Maja 11; 59-800 Lubań   ogłasza przetarg na:   Zakup miału węgla kamiennego wraz z dostawą na plac składowy PEC Lubań Sp. z o.o.   PEC Lubań Sp. z o.o. unieważnia postępowanie w trybie negocjacji na realizację zamówienia dot. zakupu miału węgla kamiennego  

WIĘCEJ