Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2019-07-31 - 2019-08-09

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie “Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 14 we Włocławku".   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mpec.com.pl.
2019-07-31 - 2019-08-07

MPEC Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie "Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych".   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie www.mpec.wloclawek.pl.
2019-07-29 - 2019-08-31

KEC „KOMEC” Kętrzyn

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn oferuje do sprzedaży nieruchomości gruntowe położone w Kętrzynie przy ul. Dworcowej, oznaczone w ewidencji gruntów jako: - działka nr 128 o pow. 886 m2, obręb 5, KW - OL1K/00008275/3, - działka nr 119/6 o pow. 485 m2, obręb 5, KW – OL1K/00043544/7, - działka nr 126/1 o pow. 397 m2, obręb 5, KW - OL1K/00008275/3, - działka nr 126/2 o pow. 1119 m2, obręb 5, KW - OL1K/00008275/3.   Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie internetowej KEC „KOMEC” www.komecketrzyn.pl.
2019-07-23 - 2019-08-13

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście, ogłasza przetarg na „Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Świnoujściu: 1. sieć ciepłownicza i przyłącza do budynków przy ulicach Kołłątaja 1a, Kołłątaja 2, Kujawska 5, Grunwaldzka 28 – zadanie 1, 2. przyłącze do budynku przy ul. Żeromskiego 17 (Elin) – zadanie 2, 3. przyłącze do budynku przy ul. Monte Cassino 8 – zadanie 3, 4. przyłącze do budynku przy ul. Kościuszki 9a-9b – zadanie 4, 5. przyłącze do budynku przy ul. Monte Cassino 7 – zadanie 5, przyłącze do budynku przy ul. Gdyńskiej 26 – zadanie…
2019-07-25 - 2019-08-19

PEC Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście ogłasza przetarg na wykonanie remontu wentylatorów na podstawie przeprowadzonej diagnostyki w PEC Sp. z o. o. w Świnoujściu.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl.
2019-07-25 - 2019-08-01

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zabezpieczeń ograniczających moc kotłów WR-10 (2 szt.) o oznaczeniach wewnętrznych K1 i K2 polegające na obniżeniu wydajności kotłów WR-10 z 11,63 MWt do 8,0 MWt.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl. 
2019-07-16 - 2019-07-23

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spółka z  o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów preizolowanych.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl.
2019-07-12 - 2019-07-22

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spólka z o.o.  zaprasza do składania ofert na dostawę miału węglowego w ilości 8000 ton.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl.
2019-07-15 - 2019-07-24

Ciepłownia Sierpc

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zabezpieczeń ograniczających moc kotłów WR -10 (2 szt.) o oznaczeniach wewnętrznych K1 i K2 polegające na obniżeniu wydajności kotłów WR-10 z 11,63 MWt do 8,O MWt.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.cieplownia-sierpc.pl.
2019-07-16 - 2019-08-16

KEC „KOMEC” Sp. z o.o. Kętrzyn

Zarząd Komunalnej Energetyki Cieplnej "KOMEC" Sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10, informuje, że posiada do sprzedaży wyposażenie laboratorium do badania parametrów jakościowych węgla.   Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej KEC "KOMEC" www.komecketrzyn.pl .
2019-07-10 - 2019-07-24

MPEC Sp. z o.o. Sławno

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rapackiego 19 a, 76-100 Sławno ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2019/2020 w ilości 2.000 Mg., w sortymencie II, typ 31.2; 32.1, klasie 23-15-06. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
2019-07-12 - 2019-07-31

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie: “Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Celulozowej dz. 15/65 KM87 we Włocławku".
2019-07-11 - 2019-07-30

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie: "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. POW 12 we Włocławku".  
2019-07-10 - 2019-07-29

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na zadanie: "Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych".    
2019-07-08 - 2019-08-02

KEC „KOMEC” Kętrzyn

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn ogłasza: Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowych wraz z budynkiem użytkowym położonych w Kętrzynie przy ul. Dworcowej 6.
2019-07-04 - 2019-07-17

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na zadanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej
2019-07-04 - 2019-07-11

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bojańczyka 1 we Włocławku
2019-07-03 - 2019-08-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na zadanie pn: Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I  Budowa instalacji odazotowania spalin  dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 iK2)
2019-07-02 - 2019-07-29

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin zaprasza do złożenia oferty na dostawę odzieży roboczej  
2019-07-02 - 2019-07-29

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę energii elektrycznej  

WIĘCEJ