Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-06-15 - 2021-06-25

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2021-06-14 - 2021-06-29

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie ekspertyzy technicznej zawierającej ocenę stanu technicznego na podstawie oględzin, badań i obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych komina żelbetowego H90, zlokalizowanego na terenie ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie
2021-06-10 - 2021-06-25

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę i montaż urządzeń trzech układów awaryjnego zasilania dla: silnika pompy stabilizująco-uzupełniającej, silnika pompy przewałowej kotłów WR-25 oraz silnika pompy hydroforowej znajdującej się na terenie Ciepłowni
2021-06-10 - 2021-06-28

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie remontu żelbetowego komina H70 znajdującego się na terenie Ciepłowni w Stargardzie
2021-06-10 - 2021-06-21

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2021-06-09 - 2021-06-23

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjno - sanitarnej przy realizacji n/w zadań dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1. remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz  przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego (zadanie 1), 2. modernizacja sieci cieplnej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej (zadanie 2), 3. budowa sieci cieplnej w ul. Odrowców (zadanie 3), 4. modernizacja sieci cieplnej w ulicy Mieszka I do komory C26 (zadanie 4), 5. budowa sieci cieplnej w ulicach Jachtowej i Zdrojowej (zadanie 5).   Ewentualne zmiany…
2021-06-07 - 2021-06-23

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie wymiany stropu konstrukcji żelbetowej na strop konstrukcji stalowej w budynku kotłów WR-10 na terenie Ciepłowni PEC Sp. z o.o. w Stargardzie
2021-06-07 - 2021-06-21

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych 5 zadań w 2021 r.   Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.pecciechanow.pl  - zakładka „Przetargi”. Zestawienie materiałowe i schematy montażowe - Załącznik Nr 2 na w/w stronie
2021-06-02 - 2021-06-24

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu: 1)    zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku, 2)    instalacji wodnej i kanalizacyjnej  oraz  przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej.   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-05-27 - 2021-06-08

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę elementów stalowych
2021-05-26 - 2021-06-21

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Modernizację sieci ciepłowniczej w ul. Mieszka I do komory C26 oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) i ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-05-26 - 2021-06-21

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-05-26 - 2021-06-24

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32 ogłasza przetarg nieograniczony na:   PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA REALIZACJI PROJEKTU „DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW W EC „MIKOŁAJ” DO WYMAGAŃ PRAWNYCH – DYREKTYWY IED I KONKLUZJI BAT”       Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.weglokoksenergia.pl/zcp/pl/
2021-05-24 - 2021-06-15

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę 11 500,0 ton miału węglowego
2021-05-24 - 2021-06-02

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Henryka Trębickiego, 07-300 Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę urządzeń i armatury na węzły cieplne  
2021-05-20 - 2021-06-15

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego: 1)    wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM, 2)    wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2021-05-18 - 2021-06-01

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Modernizację systemu sterowania produkcji energii cieplnej
2021-05-12 - 2021-05-26

ZEC Prudnik

Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. ul. Zielona 1; 48-231 Lubrza ogłasza przetarg na:   Budowę kotłowni gazowej o mocy Q=55 kW oraz instalacji gazowej DN25 o długości 10 m przy ul. Kolejowej 20 w Prudniku
2021-05-10 - 2021-05-25

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORSOWEJ DLA ZADANIA: Zadanie 1. - Poprawa bezpieczeństwa systemowego i ograniczenie strat ciepła na przesyle - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej od ul. Mazowieckiej do ul. Tysiąclecia, łączna długość ok. L=508m.     Zgodnie z pkt. 1.5.1. Zapytania ofertowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej w celu dokładnego rozpoznania przedmiotu zamówienia.   Notatka wraz z wnioskami z wizji lokalnej stanowi załącznik do oferty.   Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest przeprowadzenie wizji lokalnej.   Termin wizji lokalnej (najpóźniej do…
2021-05-06 - 2021-05-21

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. Wadowice

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32; 34-100 Wadowice   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę  miału węglowego oraz jego transport do Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej 96 w Wadowicach  nr 1/2021r.

WIĘCEJ