OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2024-01-30 - 2024-02-22

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Wymianę pompy wody surowej wraz z falownikiem w Stacji Uzdatniania Wody w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-01-30 - 2024-02-15

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę serwera bazy danych Oracle do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego UNISOFT oraz E-bok (licencja) do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 2) Wykonanie remontu części transportowych przenośników FULMAR przy kotłach K-4, K-5, K-6, K-7 i K-8 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-01-26 - 2024-02-15

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę pomp i wymienników ciepła do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl    
2024-01-26 - 2024-02-15

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę przetworników Aplisens do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-01-23 - 2024-02-20

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-01-23 - 2024-02-07

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Sprzątanie pomieszczeń budynku socjalno-warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w 2024r. (umowa ramowa)  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-01-22 - 2024-02-07

MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o. o.,  ul. Stanisława Staszica 24, 35-051 Rzeszów   ogłasza przetarg na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 800 prowadzonej nad rzeką Wisłok oraz przyległej infrastruktury w rejonie ul. Styki w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.   Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/1/24   Termin składania ofert: do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10:00   Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się: https://mpecrzeszow.pl/index.php/przetargi/roboty-budowlane/2613-opracowanie-kompletnej-dokumentacji-projektowej-oraz-wykonanie-modernizacji-konstrukcji-stalowej-nosnej-i-podpor-betonowych-sieci-cieplowniczej-magistralnej-napowietrznej-2-x-dn-800-prowadzonej-nad-rzeka-wislok-oraz-przyleglej-infrastruktury-w-rejonie-ul-styki-w-rzeszowie-z-wymiana-izolacji-termicznej-na-rurociagach-wraz-z-pracami-towarzyszacymi
2024-01-19 - 2024-01-31

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. 45-118 Opole, ul. Harcerska 15   ogłasza przetarg na:   Modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla etapu CCIII - przebudowa linii/pętli dozorowej ppoż. nr 124 Ciepłownia CCIII Oddział Opole  Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 2/18.01-31.01/24   Termin składania ofert: 31.01.2024r. godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agata Walczak, tel. +48 600 095 209,  e-mail: agwalczak@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl W załączeniu ogłoszenie wraz z metryką projektu
2024-01-17 - 2024-01-29

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kW dla budynku biurowego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku  
2024-01-16 - 2024-01-25

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku  
2024-01-15 - 2024-01-30

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-110 Stargard ogłasza przetarg na:   Wykonanie przyłącza ciepłowniczego i instalacji odbiorczej niskich parametrów dla budynków garażowych i obsługi pojazdów na terenie kompleksu wojskowego JW1826 przy al. Żołnierza 37 w Stargardzie o średnicy od 114,3+114,3/315 mm do 76,1+76,1/225 mm, Lc=~ 430 m.  
2024-01-11 - 2024-01-29

MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju ul.Łagiewnicka 25; 28-100 Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.:   Budowa gazowej kotłowni kontenerowej w formule zaprojektuj i wybuduj.   Więcej informacji pod adresem: https://mpgkbusko.pl/category/zapytanie/
2024-01-11 - 2024-02-01

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Remont obmurza stropu i ścian bocznych sklepienia jednostki kotłowej typu WR10 K-6 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl    
2024-01-09 - 2024-01-18

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku  
2024-01-04 - 2024-01-18

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-110 Stargard ogłasza przetarg na: Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (etap I) oraz remontu łazienki i pomieszczenia w budynku magazynowym na terenie ciepłowni (etap II).  
2024-01-03 - 2024-01-30

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:  Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w Świnoujściu j/n: 1)      budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej ul. Grunwaldzka - Nowokarsiborska w Świnoujściu (etap I) wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku A przy ul. Nowokarsiborskiej 3, 2)      modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory B1 do komory B8 w Świnoujściu – etap I, 3)     budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Bogusławskiego 3,5 budynek „D”  w Świnoujściu – część I   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2023-12-21 - 2024-01-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na: „Sukcesywną dostawę odzieży roboczej i ochronnej”. Szczegóły w załączniku.
2023-12-18 - 2024-01-03

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6; 73-110 w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy sieci cieplnej w ul. Kochanowskiego w Stargardzie o średnicy od 2 x 139,7/250 mm do 2 x 42,4/125 mm, Lc=~ 380 m. Szczegóły w załączniku.
2023-12-18 - 2024-01-29

MPEC Sp. z o.o. w Rypinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie zaprasza do postępowania na:   Wykonanie projektu i wybudowanie kotła zasilanego gazem ziemnym klasy E w elektrociepłowni przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7 w Rypinie   Szczegóły w załącznikach.   W załączeniu również przekazujemy odpowiedzi dotyczące postępowania.   Termin składania ofert został przedłużony do dnia 29 stycznia do godz. 14:00.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30 stycznia 2024 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki.  Otwarcie ofert jest jawne. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone: -nazwa i adres Wykonawcy -cena otwartej oferty, okres gwarancji i serwisu.
2023-12-13 - 2023-12-20

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Opracowanie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.01. Infrastruktura ciepłownicza  

WIĘCEJ