Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-04-01 - 2021-04-15

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORSOWEJ DLA ZADANIA: Zadanie 1. - Poprawa bezpieczeństwa systemowego i ograniczenie strat ciepła na przesyle - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej od ul. Mazowieckiej do ul. Tysiąclecia, łączna długość ok. L=508m
2021-04-01 - 2021-04-15

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę wymienników ciepła
2021-04-01 - 2021-04-14

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę pomp oraz armatury  
2021-04-01 - 2021-04-22

ZEC Sp. z o.o. Ostrów Maz.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka   ogłasza przetarg na:   Dostawę wraz z transportem miału węglowego na sezon grzewczy 2021/2022
2021-03-30 - 2021-04-20

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Legalizację liczników ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-03-29 - 2021-04-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie i dostawę indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych
2021-03-29 - 2021-04-09

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę 3 szt. kompaktowych węzłów cieplnych
2021-03-29 - 2021-04-08

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę pomp oraz armatury
2021-03-18 - 2021-03-29

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2021-03-17 - 2021-03-31

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków w Stargardzie
2021-03-15 - 2021-03-30

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do osiedla mieszkaniowego „Platinum Park” w Stargardzie
2021-03-15 - 2021-03-26

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kapitulnej 8/10 we Włocławku
2021-03-15 - 2021-03-22

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych         Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pecciechanow.pl/przetargi   Więcej informacji można uzyskać pod adresem  przetargi@pecciechanow.pl   Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Identyfikator postępowania to (nr TED) : 2021/S 049-122077
2021-03-09 - 2021-03-22

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 14 we Włocławku
2021-03-09 - 2021-04-07

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1)   prac dekarskich budynku administracyjno-biurowego, budynku socjalno-warsztatowego, budynku Stacji Uzdatniania Wody, transformatorów i GRNN oraz budynku garaży, wynikających z wykonanego przeglądu obiektów budowlanych – ZADANIE 1, 2)   prac budowlanych budynku administracyjno-biurowego, budynku hali kotłów WLM i WR, budynku Stacji Uzdatniania Wody, transformatorów i GRNN, budynku garaży, budynku przepompowni wody, zbiornika wody zapasowej, budynku stacji zasypowej opału, placu składowego opału, wynikających z wykonanego przeglądu  obiektów budowlanych – ZADANIE 2, 3)   remontu pomieszczeń sanitarnych budynku…
2021-03-03 - 2021-03-25

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu: 1)zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM, 2)zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-03-03 - 2021-03-23

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę materiałów kotłowych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-03-03 - 2021-03-22

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Odtworzenie nawierzchni za pomocą rozściełacza po wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Lokum) w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-03-02 - 2021-03-12

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Budowę i przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od Ciepłowni MPEC do ul. Zielnej
2021-03-01 - 2021-03-16

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Dostawę materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.pecciechanow.pl  - zakładka „Przetargi”. Zestawienie materiałowe i schematy montażowe - Załącznik Nr 1 na w/w stronie.

WIĘCEJ