Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2019-04-15 - 2019-05-13

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów tel.: 23 672 33 58 tel./fax: 23 672 21 60 e-mail: pec@pecciechanow.pl www.pecciechanow.pl   ogłasza przetarg na:   dostawę kompaktowych węzłów cieplnych Więcej informacji na stronie PEC w zakładce Przetargi
2019-04-10 - 2019-04-25

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów tel.: 23 672 33 58 tel./fax: 23 672 21 60 e-mail: pec@pecciechanow.pl www.pecciechanow.pl   ogłasza przetarg na:   dostawę materiałów preizolowanych wg. załączanych schematów montażowych   Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami do pobrania ze strony www.pecciechanow.pl – zakładka  „Przetargi”. Zestawienie materiałowe i schematy montażowe – Załącznik nr 1 na w/w stronie.     
2019-04-10 - 2019-04-24

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-100 Stargard tel. 91 578 84 00, fax. 91  578 84 52 pec@pec.stargard.pl www.pec.stargard.pl   ogłasza przetarg na:   dostawę pomp oraz armatury
2019-04-10 - 2019-04-23

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6; 73-100 Stargard tel. 91 578 84 00, fax. 91  578 84 52 pec@pec.stargard.pl   www.pec.stargard.pl   ogłasza przetarg na:   Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków w Stargardzie
2019-04-09 - 2019-05-31

Wykaz urządzeń energetycznych zainstalowanych w EC MESKO S.A. przeznaczonych do sprzedaży

MESKO S.A. oferuje do sprzedaży niżej wymienione urządzenia energetyczne: 1. Pompy obiegowe ciepłownicze (3 szt.) KSB-ETANORM, typ ETN-100-080-250 GG AA11GD3B, Gp=160 m3/h, Hp= 100 mH2O, Ns=75 kW, n=2985 obr./min, PN16, rok bud. 2014 – Producent KSB Pompy i Armatura Spółka z o.o. 2. Pompy obiegowe technologiczne (2 szt.) KSB-ETANORM, typ ETN-080-065-315 GG AA11GD607502B, Gp=150 m3/h, Hp=125 mH2O, Ns=75 kW, n=2981 obr./min, PN16, rok bud. 2014 – Producent KSB Pompy i Armatura Spółka z o.o. Układy pompowe (poz. 1 i 2) wyposażone są w system automatyki składający się z modułu zasilania, modułu sterującego oraz z 5-ciu modułów falowników (ASTRAADA DRV-25) zasilających…
2019-04-04 - 2019-04-17

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

2019-04-02 - 2019-04-26

Remont systemu odbioru pyłów kotłów K-1, K-4, K-5, K-6, K-7 i K-8 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

Kogeneracja Zachód S.A.

sprzeda Kocioł wodny Buderus SE 735, moc nom. cieplna 1400 kW rok budowy 2009 wyposażony w palnik Weishaupt G8/1-D-ZD, rok budowy 2009, moc nom. 400-2275 kW, palnik wyregulowany na gaz Ln. Kocioł sprawny, bez wycieków z armaturą zabezpieczającą. Do końca eksploatacji posiadał ważne decyzje Urzędu Dozoru Technicznego. Osoba do kontaktu Dawid Czajor: tel. 603 335 476
2019-03-29 - 2019-04-12

Dostawę materiałów prezizolowanych wg załączonych schematów montażowych

Załącznik do pobrania na stronie internetowej www.pecciechanow.pl w zakładce przetargi.
2019-03-28 - 2019-05-08

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED. Zadanie 2 Etap I – Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Kwidzynie

2019-03-22 - 2019-04-03

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Świnoujściu

1) przyłącze do budynku hali sportowej przy ul. Gdyńskiej 26, 2) przyłącze do budynku przy ul. Żeromskiego 17 (Elin), 3) sieć ciepłownicza wraz z odgałęzieniami w ul. Gdyńskiej (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Gdańskiej) Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

PEC Sp. z o.o. Ciechanów

ogłasza przetarg na:   Dostawę kompaktowych węzłów cieplnych

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

ogłasza przetarg na:   Budowę wysokoparametrowego  przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Papieżka 50 b we Włocławku

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

ogłasza przetarg na: Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) diagnostyki oraz pomiarów drgań wentylatorów, 2) przeglądu pomp sieciowych, 3) przeglądu pomp kotłowych   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

ogłasza przetarg na:   Dostawę miału węglowego wraz z transportem kolejowym do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

PEC Sp. z o.o. Ciechanów

ogłasza przetarg na:   Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy

MPEC Sp. z o.o. Przemyśl

prosi o złożenie oferty handlowej   na miał węglowy klasy M II A, typ 31.2 lub 32.1

PEC Sp. z o.o. Ciechanów

ogłasza przetarg na: Modernizację Stacji Uzdatniania Wody na terenie Centralnej Ciepłowni w PEC Ciechanów

WIĘCEJ