OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2024-05-16 - 2024-05-29

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Zabudowę analizatorów NOx i O2 za kotłem OR50 w ECO S.A. w Opolu   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 58/06.05-29.05/2024   Termin składania ofert: 29.05.2024 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2024-05-15 - 2024-05-24

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Sukcesywną dostawę ciepłomierzy    
2024-05-15 - 2024-06-10

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. 06 – 400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18 ogłasza przetarg na:   Budowę przyłączy sieci ciepłowniczej (2 zadania): Zadanie 1 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Amarantowej w Ciechanowie; Zadanie 2 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Witosa w Ciechanowie.    
2024-05-14 - 2024-05-24

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Pocztowej 3 oraz al. Żołnierza Boczna 7 w Stargardzie   
2024-05-13 - 2024-05-21

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Wykonanie remontu komory ciepłowniczej P-11 zlokalizowanej w ciągu ul. Kruszyńskiej we Włocławku    
2024-05-13 - 2024-05-23

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę wymienników płytowych  
2024-05-10 - 2024-05-27

PEC S.A. Wałbrzych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu zaprasza do złożenia ofert cenowych na:   Odbiór oraz transport odpadu o kodzie 10 01 01 (żużle, popioły i pyły z kotłów) z Ciepłowni C3, przy ul. Ogrodowej 25, 58-306 Wałbrzych   Warunki zamówienia: 1. Nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 19 58-306 Wałbrzych Tel. 74 886 91 00   2. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania wykonawców mogą być kierowane do: Inspektor ds.środowiska – Patrycja Czajkowska adres e-mail: p.czajkowska@pecsa.pl Telefon: 74…
2024-05-09 - 2024-05-20

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. Remont kotłowni gazowej na potrzeby stacji redukcyjno-pomiarowej SRP-1 na terenie EC-I Opole ul. Harcerska 15   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 45/22.04-20.05/2024   Termin składania ofert: 20.05.2024 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2024-05-08 - 2024-05-21

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 22 b we Włocławku  
2024-04-29 - 2024-05-10

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Modernizację UPS w rozdzielni MCC EC I w Oddziale Opole ECO S.A.   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego:50/18.04-10.05/2024   Termin składania ofert: 10.05.2024 godz. 10.00     Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl  
2024-04-29 - 2024-05-10

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Modernizację oświetlenia dróg i parkingu wokół kotłowni EC I Oddział Opole ECO S.A.   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 43/11.04-10.05/2024     Termin składania ofert: 10.05.2024 godz. 10.00     Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2024-04-27 - 2024-05-14

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych Smart Cube przy ul. Nadbrzeżnej w Stargardzie o średnicy od 88,9+88,9/250 mm do 33,7+33,7/140 mm, Lc=~ 274m    
2024-04-27 - 2024-05-08

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Wykonanie remontu komory ciepłowniczej P-11 zlokalizowanej w ciągu ul. Kruszyńskiej we Włocławku  
2024-04-27 - 2024-04-30

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg na:    Opracowanie wniosku na przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 z instalacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. objętej systemem handlu emisjami EU ETS na lata 2026-2030, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331  
2024-04-27 - 2024-05-28

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego E (przeznaczonego na cele opałowe wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-04-27 - 2024-05-28

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2024-04-25 - 2024-05-13

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Wykonanie remontu dróg wewnętrznych – zakładowych transportu opału, usytuowanych na terenie kotłowni przy ul. Żeromskiego 12 w Wolsztynie   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 16/09.04-13.05/2024   Termin składania ofert: 13.05.2024 godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl  
2024-04-25 - 2024-05-06

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Remont toalet w budynku biurowym Li B Opole ul. Harcerska 15 Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 25/08.04-06.05/2024 Termin składania ofert: 06.05.2024 godz. 10.00     Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl     Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie:  www.ecosa.pl/przetargi.html, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.ecosa.pl/przetargi, https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl
2024-04-22 - 2024-05-28

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2; 87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   Zaprojektowanie oraz wykonanie wzmocnienia podparcie przenośnika węglowego na podstawie ekspertyzy technicznej na terenie Elektrociepłowni MPEC przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7  
2024-04-19 - 2024-05-09

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., 45-118 Opole, ul. Harcerska 15, ogłasza przetarg na:   Remont stacji redukcyjno-pomiarowych SRP 1 i SRP 2 na terenie EC-I Opole ul. Harcerska 15   Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 42/28.03-09.05/2024   Termin składania ofert: 09.05.2024 r. godz. 10.00   Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Karol Jurkiewicz, tel. +48 600 095 167 e-mail: kjurkiewicz@ecosa.pl   Link do zakładki postępowania na stronie internetowej ECO S.A.:   https://www.ecosa.pl/przetargi/remont-stacji-redukcyjno-pomiarowych-srp-1-i-srp-2-na-terenie-ec-i-opole-ul-harcerska-15.html   Link do zakładki postępowania na stronie platformy zakupowej eB2B: https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/431460/zakupy-bezgotowkowe-paliw-do-samochodow-i-sprzetu-ciezkiego-energetyki-cieplnej-opolszczyzny-s-a-oraz-spolek-grupy-kapitalowej-eco

WIĘCEJ