OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2022-12-21 - 2022-12-28

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:   Obsługę oraz konserwację bocznicy kolejowej oraz tworzenia dokumentacji UTK PEC Ciechanów w 2023 r.  
2022-12-20 - 2022-12-28

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  ul Nasienna 6, 73–110 Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na:   Wykonanie przyłączy cieplnych do budynków  
2022-12-19 - 2023-01-10

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę odzieży roboczej do PEC sp. z o.o. w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-12-16 - 2022-12-28

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Ochronę i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki MPEC
2022-12-16 - 2022-12-22

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę urządzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego
2022-12-15 -

PEC Sp. z o.o. Mława

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.  ul. Powstańców Styczniowych,  306-500 Mława ogłasza nabór na poniższe stanowiska: – Kierownik Centralnej Ciepłowni – Kierownik Działu Konserwacyjno – Remontowo – Inwestycyjnego – Inspektor ds. Inwestycji (inwestycji rozwojowych OZE, PZP, pozyskiwania środków zewnętrznych)   Szczegóły zamieszczono na stronie http://pecmlawa.pl/nabor-pracownikow/
2022-12-14 - 2023-01-04

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1)o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, 2)o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-12-14 - 2023-01-04

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę artykułów spożywczych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2022-12-05 - 2022-12-21

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Przeprowadzanie inwentaryzacji opału w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-12-05 - 2022-12-21

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę liczników ciepła do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2022-12-05 - 2022-12-20

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Sprzątanie pomieszczeń budynku socjalno-warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-12-02 - 2022-12-13

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Sukcesywną dostawą oleju napędowego grzewczego  
2022-12-02 - 2022-12-12

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Sukcesywną dostawę pelletu drzewnego   
2022-11-29 - 2022-12-19

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę środków czystości do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-11-29 - 2022-12-15

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę urządzeń automatyki firmy Samson do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-11-21 - 2022-11-29

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   dostawę gazu ziemnego  
2022-11-21 - 2022-11-29

MPEC Sp. z o.o. Rypin

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 2;  87-500 Rypin   zaprasza do złożenia oferty na:   zakup energii elektrycznej produkowanej w kogeneracji przez MPEC Sp. z o.o. i dostawę energii elektrycznej  
2022-11-21 - 2022-11-24

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza    
2022-11-17 - 2022-12-08

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Dostawę odzieży roboczej do PEC sp. z o.o. w Świnoujściu  Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl  
2022-11-17 - 2022-12-06

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2; 72-600 Świnoujście ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę artykułów spożywczych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

WIĘCEJ