OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ZEC Sp. z o.o. Wałcz

Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Wałczu 
ul. Budowlanych 9/4; 78-600 Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy  na:

 

Dostawę i montaż wagi samochodowej na terenie Kotłowni Rejonowej nr 3 w Wałczu

Link do postępowania na stronie www: https://zec-walcz.pl/przetargi/roboty-budowlane/341-dostawa-i-montaz-wagi-samochodowej-na-terenie-kotlowni-rejonowej-nr-3-w-walczu.html

Dane oferenta

67 258 50 32

67 250 08 62

j.widawska@zec-walcz.pl; karaskiewicz@zec-walcz.pl

Obowiązuje

od 2023-03-20

do 2023-03-31