OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,

ul. Henryka Trębickiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka,

zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na:

 

Remont obmurowania okien wylotu węgla w kotle wodnym WR 5

 

Strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/623542

Dane oferenta

29 74 625 37

przetargi@zecostrow.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2022-06-09

do 2022-06-22