Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32

 

ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacjami pod nr WEZCP/PNZN/107/2020 na:

 

"Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

Zadanie 1: „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”

Zadanie 2: „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”

 

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.weglokoksenergia.pl/zcp/pl/

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie
(153 KB)

Dane oferenta

32 274 95 05

zcp@weglokoksenergia.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2020-08-28

do 2020-09-30