OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

 

wszczyna postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” pod nazwą:

Przebudowa i modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe preizolowane wraz z przyłączami oraz indywidualnymi węzłami cieplnymi:

 - Węzeł grupowy przy ul. 17 Stycznia 60A, budowa przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych - 1 szt., długość ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych  - 2 szt.

- Modernizacja węzła indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 13A, budowa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego - 1 szt.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Dane oferenta

23 672 33 58

23 672 21 60

przetargi@pecciechanow.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2022-07-13

do 2022-08-16