Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

 

ogłasza zamówienie sektorowe na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORSOWEJ DLA ZADANIA:

Zadanie 1. - Poprawa bezpieczeństwa systemowego i ograniczenie strat ciepła na przesyle - Budowa odcinka sieci ciepłowniczej od ul. Mazowieckiej do ul. Tysiąclecia, łączna długość ok. L=508m.

 

 

Zgodnie z pkt. 1.5.1. Zapytania ofertowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej w celu dokładnego rozpoznania przedmiotu zamówienia.

 

Notatka wraz z wnioskami z wizji lokalnej stanowi załącznik do oferty.

 

Warunkiem złożenia oferty przez Wykonawcę jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

 

Termin wizji lokalnej (najpóźniej do dnia 17.05.2021r.) należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, którego reprezentuje:

 

Mariusz Wilkowski – 661 468 425, e-mail: m.wilkowski@pecciechanow.pl

Pliki do pobrania
Ogłoszenie
(250 KB)

Dane oferenta

23 672 33 58

23 672 21 60

przetargi@pecciechanow.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2021-05-10

do 2021-05-25