Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

 

ogłasza zamówienie sektorowe na:

 

 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

 

 

 

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pecciechanow.pl/przetargi

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem  przetargi@pecciechanow.pl

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania to (nr TED) : 2021/S 049-122077

Pliki do pobrania
Ogłoszenie
(112 KB)

Dane oferenta

23 672 33 58

23 672 21 60

przetargi@pecciechanow.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2021-03-15

do 2021-03-22