OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów
tel.: 23 672 33 58
tel./fax: 23 672 21 60
e-mail: pec@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

 

sprzeda silniki elektryczne i urządzenia zdemontowane z modernizowanego kotła WR-25 nr 3 – wykaz w załączeniu.

 

Ostatnia pozycja (silnik pompy obiegowej) został po modernizacji pompy PO2.

 

Szczegółowych informacji udzieli Jerzy Więckowski – Z-ca Kierownika Działu Elektroenergetyki tel. +48 661 467 865

Pliki do pobrania

Dane oferenta

pec@pecciechanow.pl

Obowiązuje

od 2019-04-18