OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC TERMOWAD Sp. z o.o. Wadowice

podejmie długotrwałą współpracę w zakresie budowy sieci cieplnych niskich i wysokich parametrów, instalacji cieplnych c.o. i c.w.u., instalacji sanitarnych oraz wszelkich robót towarzyszących (wykopy, odtworzenie terenu, budowa i rozbiórka komór ciepłowniczych, itp.).

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 33 823 47 96 lub mailowy: sekretariat@termowad.pl.

Osoba upoważniona do kontaktów: Mateusz Korta - Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju.

Dane oferenta

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32 34-100 Wadowice

33 823 47 96

sekretariat@termowad.pl