Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC Sp. z o.o. w Piszu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu
Ul. Jagodna 1C
12-200 Pisz

 

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn.:

 

Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji

 

Szczegółowe informacje na stronie http://www.pec.bip.hi.pl/index.php?k=10

Termin składania ofert: 27.01.2022 roku do godziny 10:00

Dane oferenta

87 4232879

87 4233967

sekretariat@pecpisz.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2021-12-17

do 2022-01-27