OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu,
ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście

 

ogłasza przetarg na:

 

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu:
1) inwentaryzacji geodezyjnej  wraz z pracami porządkowymi – I etapu remontu zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy   budynkach hali WR i WLM,
2) remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku

 

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

Pliki do pobrania

Dane oferenta

91 321 36 48

91 322 46 59

sekretariat@pec.swinoujscie.pl

Obowiązuje

od 2021-04-19

do 2021-05-06