OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16 ; 05-300 Mińsk Mazowiecki

zaprasza do składania ofert w przetargu prowadzonym w trybie negocjacji sektorowych z ogłoszeniem pod nazwą:

 

"Remont kotła Nr2 w kotłowni przy ul. Jana Pawła II 10”

Numer postępowania w rejestrze zamówień Spółki: 32/TE/2022/TE

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00.

Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16.

Pliki do pobrania

Dane oferenta

25 759 58 30

pec@adres.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2022-04-19

do 2022-04-29