OGŁOSZENIA I PRZETARGI

MPEC Sp. z o.o. w Rypinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie zaprasza do postępowania na:

 

Wykonanie projektu i wybudowanie kotła zasilanego gazem ziemnym klasy E w elektrociepłowni przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7 w Rypinie

 

Szczegóły w załącznikach.

 

W załączeniu również przekazujemy odpowiedzi dotyczące postępowania.

 

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 29 stycznia do godz. 14:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30 stycznia 2024 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki. 

Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone:

-nazwa i adres Wykonawcy

-cena otwartej oferty, okres gwarancji i serwisu.

Pliki do pobrania

Dane oferenta

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Reja 2; 87-500 Rypin

54 280 34 32, 280 03 59, 280 63 22

54 280 34 32, 280 03 59, 280 63 22

paulina.wrzesinska@mpecrypin.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2023-12-18

do 2024-01-29