OGŁOSZENIA I PRZETARGI

MPEC-Rzeszów Sp.z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o. o.

ul.Stanisława Staszica 24;  35-051 Rzeszów

 

ogłasza przetarg na:

 

Renowację napowietrznej sieci ciepłowniczej poprzez malowanie płaszcza izolacji z blachy stalowej ocynkowanej na ciepłociągu napowietrznym wraz z malowaniem daszku nad Rozdzielnią oraz wymianą do 20% płaszcza rurociągu przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie

 

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/140/24

 

Termin składania ofert: 18.07.2024 r. do godz. 1100

 

Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się:

https://www.mpecrzeszow.pl/przetargi/roboty-budowlane/319-renowacja-napowietrznej-sieci-cieplowniczej-znak-sprawy-kzp-1-253-ttz-140-24

 

Pliki do pobrania

Dane oferenta

tel. 17 87 531 02

przetargi@mpecrzeszow.pl

Obowiązuje

od 2024-07-02

do 2024-07-18