OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
45-118 Opole, ul. Harcerska 15

 

ogłasza przetarg na:

 

Modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla etapu CCIII- przebudowa linii/pętli dozorowej ppoż. Nr 124 Ciepłownia CCIII

 

Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 75/05.10-03.11/23

 

Termin składania ofert: 03.11.2023 godz. 10.00

 

Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Agnieszka Stręciok, tel. +48 600 095 198, e-mail: astreciok@ecosa.pl  

 

Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl

 

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl

Pliki do pobrania

Dane oferenta

+48 600 095 198

astreciok@ecosa.pl

Obowiązuje

od 2023-10-25

do 2023-11-03