OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
45-118 Opole, ul. Harcerska 15

 

ogłasza przetarg na:

 

Dostawę wapna hydratyzowanego do Oddziału Opole ECO S.A. wykorzystywanego do półsuchej metody odsiarczania spalin

Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 65/13.09-27.09/23

Termin składania ofert: 27.09.2023r. godz. 10.00

Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Karol Jurkiewicz, tel. +48 600 095 167, e-mail: kjurkiewicz@ecosa.pl

 

Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl

 

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl

Pliki do pobrania

Dane oferenta

+48 600 095 167

kjurkiewicz@ecosa.pl

Obowiązuje

od 2023-09-14

do 2023-09-27