OGŁOSZENIA I PRZETARGI

ECO SA Opole

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
45-118 Opole, ul. Harcerska 15

 

ogłasza przetarg na:

 

Dostawę roztworu wodnego mocznika 40% do instalacji odazotowania spalin SNCR zabudowanej w ECO SA w Opolu

Nr ogłoszenia postępowania przetargowego: 64/11.09-25.09/23

Termin składania ofert: 25.09.2023r. godz. 10.00

Dane kontaktowe osoby, która prowadzi przetarg: Karol Jurkiewicz, tel. +48 600 095 167,  e-mail: kjurkiewicz@ecosa.pl

 

Adresy gdzie zamieszczone jest postępowanie: https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl

 

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/przetargi.html,  https://eco.eb2b.com.pl, https://platforma.eb2b.com.pl

Pliki do pobrania

Dane oferenta

+48 600 095 167

kjurkiewicz@ecosa.pl

Obowiązuje

od 2023-09-14

do 2023-09-25