OGŁOSZENIA I PRZETARGI

MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o. o., 

ul. Stanisława Staszica 24, 35-051 Rzeszów

 

ogłasza przetarg na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 800 prowadzonej nad rzeką Wisłok oraz przyległej infrastruktury w rejonie ul. Styki w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.

 

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/1/24

 

Termin składania ofert: do dnia 07.02.2024 r. do godz. 10:00

 

Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się:

https://mpecrzeszow.pl/index.php/przetargi/roboty-budowlane/2613-opracowanie-kompletnej-dokumentacji-projektowej-oraz-wykonanie-modernizacji-konstrukcji-stalowej-nosnej-i-podpor-betonowych-sieci-cieplowniczej-magistralnej-napowietrznej-2-x-dn-800-prowadzonej-nad-rzeka-wislok-oraz-przyleglej-infrastruktury-w-rejonie-ul-styki-w-rzeszowie-z-wymiana-izolacji-termicznej-na-rurociagach-wraz-z-pracami-towarzyszacymi

Pliki do pobrania

Dane oferenta

17 87 53 102

przetargitt@mpecrzeszow.pl

Obowiązuje

od 2024-01-22

do 2024-02-07