AKTUALNOŚCI

22.06.2023

Unijne webinarium

W dniu 16 czerwca odbyło się webinarium poświęcone unijnym regulacjom dotyczącym budynków i ich konsekwencji dla samorządu terytorialnego. Spotkanie zorganizował Europoseł Jan Olbrycht a głos zabierali, (prezentując unijne regulacje) również Europoseł Adam Jarubas,  Pan Krzystof Bolesta z DG Energia w Komisji Europejskiej  (KE) oraz Pani Julia Ziemann z DG Klimat KE. W ramach dyskusji wysłuchano stanowisk przedstawicieli organizacji samorządu terytorialnego w Polsce. To właśnie ci przedstawicieli zwrócili szczególną uwagę, iż zarówno cele jak przede wszystkim tempo ich osiągania jest zbyt szybkie i nierealne do osiągnięcia w polskich warunkach. Dotyczyło to głównie dyrektyw EPBD oraz ETS. W spotkaniu z ramienia Izby wziął udział Prezes Jacek Szymczak.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…