AKTUALNOŚCI

17.08.2022

Spotkanie w Rawie Mazowieckiej

W dniu 10 sierpnia w siedzibie urzędu Gminy odbyło się spotkanie Prezesa IGCP z władzami Miasta oraz kilkunastoma przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych wykorzystujących gaz w prowadzonej działalności. Przedstawione zostały aktualne najważniejsze problemy oraz działania IGCP w tym obszarze. Podjęto decyzje, że najważniejsze problemy zostaną zaprezentowane w przygotowywanym wystąpieniu do Premiera oraz Ministrów Aktywów Państwowych oraz Klimatu i Środowiska.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…