AKTUALNOŚCI

17.08.2022

Spotkanie w Rawie Mazowieckiej

W dniu 10 sierpnia w siedzibie urzędu Gminy odbyło się spotkanie Prezesa IGCP z władzami Miasta oraz kilkunastoma przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych wykorzystujących gaz w prowadzonej działalności. Przedstawione zostały aktualne najważniejsze problemy oraz działania IGCP w tym obszarze. Podjęto decyzje, że najważniejsze problemy zostaną zaprezentowane w przygotowywanym wystąpieniu do Premiera oraz Ministrów Aktywów Państwowych oraz Klimatu i Środowiska.

22.03.2019

Posiedzenie Zespołu ME ds. modelu rynku ciepła

W dniu 14 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ministra Energii ds. modelu rynku ciepła. Na spotkaniu omówione zostały dotychczasowe efekty pracy Grup roboczych, między innymi w zakresie szybkich zmian legislacyjnych zmierzających do poprawy…

31.08.2022

Pomoc techniczna dla ciepłowników w Ukrainie

Od wielu miesięcy trwa batalia Ukrainy o swoją niepodległość. Niesie ze sobą bardzo wiele tragicznych skutków. Cierpi społeczeństwo, postępują straty gospodarcze. Ważnym elementem dla bezpieczeństwa społecznego jest dostęp do usług komunalnych. W tym przede wszystkim…