AKTUALNOŚCI

31.08.2022

Spotkanie w IGG

W dniu 22 sierpnia w siedzibie Izby Gospodarczej Gazownictwa odbyło się spotkanie Prezesa IGCP z Wiceprezesem PGNiG (który jest także Prezesem IGG), Prezesem oraz Wiceprezesem PGNiG OD i Panią Dyrektor IGG.
Głównym przedmiotem rozmów była propozycja nowych kontraktów gazowych dla naszych przedsiębiorstw, w których m.in. zapisano comiesięczne zmiany cen gazu.
Prezes IGCP przedstawił aktualny model taryfowy dla ciepła, w którym tego typu rozliczenia (bez zastosowania specjalnych rozwiązań) są niemożliwe do stosowania.
W wyniku dyskusji Prezes IGG przyjął zaproszenie na spotkanie (m.in. w tej sprawie, ponieważ dyskutowano również o konieczności zmian rozporządzenia taryfowe w zakresie par. 13.6, czyli rozwiązań taryfowych dla kogeneracji), które IGCP zobowiązała się zorganizować z Prezesem URE.

28.12.2020

Odbyły się kolejne posiedzenia Zespołu roboczego w ramach Strategii

Kolejny tydzień przyniósł kolejne posiedzenia Zespołu roboczego, pracującego w ramach Grupy roboczej ds. strategii ciepłownictwa, nad mechanizmami prawnymi wdrażającymi regulacje Dyrektywy RED II. Członkowie Zespołu zweryfikowali między innymi propozycje nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii…

23.02.2022

Spotkania ws. energetycznego wykorzystania odpadów

W dniu 14.02 w formule online miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP wraz z ekspertem z kierownictwem organizacji branżowych: KIGO, PIGO, SPEO. Głównym tematem było merytoryczne przygotowanie się do spotkania MKiŚ z Ministrem Adamem Guibourgé-Czetwertyński.  …