AKTUALNOŚCI

31.08.2022

Spotkanie w IGG

W dniu 22 sierpnia w siedzibie Izby Gospodarczej Gazownictwa odbyło się spotkanie Prezesa IGCP z Wiceprezesem PGNiG (który jest także Prezesem IGG), Prezesem oraz Wiceprezesem PGNiG OD i Panią Dyrektor IGG.
Głównym przedmiotem rozmów była propozycja nowych kontraktów gazowych dla naszych przedsiębiorstw, w których m.in. zapisano comiesięczne zmiany cen gazu.
Prezes IGCP przedstawił aktualny model taryfowy dla ciepła, w którym tego typu rozliczenia (bez zastosowania specjalnych rozwiązań) są niemożliwe do stosowania.
W wyniku dyskusji Prezes IGG przyjął zaproszenie na spotkanie (m.in. w tej sprawie, ponieważ dyskutowano również o konieczności zmian rozporządzenia taryfowe w zakresie par. 13.6, czyli rozwiązań taryfowych dla kogeneracji), które IGCP zobowiązała się zorganizować z Prezesem URE.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…