AKTUALNOŚCI

17.04.2024

Rekomendacja ws. analizy ekonomicznej przyłączania do sieci

Szanowni Państwo,

w związku z sygnałami od członków IGCP, dotyczącymi kwestii mechanizmów analizy opłacalności przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej, co szczególnie stało się istotne w świetle brzmienia art. 7b ustawy Prawo energetyczne, Zarząd IGCP podjął się stworzenia materiału edukacyjnego, w formie swego rodzaju „rekomendacji” lub wskazówki metodycznej dedykowanej temu problemowi. Stworzony został Zespół ekspertów, składający się z przedstawicieli kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych, który wypracował dokument roboczy pod tytułem „Propozycja dobrych praktyk dla członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w przedmiocie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów przeprowadzania oceny istnienia warunków ekonomicznych przyłączenia”.

Materiał jest zamieszczony w dziale Baza wiedzy, w zakładce Informacje i opinie prawne, na stronie www.igcp.pl

Jesteśmy otwarci na Państwa ewentualne opinie.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…