AKTUALNOŚCI

11.08.2022

Praca Zespołu MKiŚ ds. biomasy

W dniu 5 sierpnia br., w trybie telekonferencji odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. dostępności biomasy, pracującej w ramach specjalnego Zespołu MKiŚ ds. zwiększenia wykorzystania biomasy w energetyce i ciepłownictwie. Na spotkaniu zapoznano się między innymi z potencjałem biomasy możliwej do importowania z Ameryki Północnej. Znaczną część spotkania zajęła dyskusja na temat mechanizmów ograniczających działanie rynku biomasy leśnej w Polsce. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

28.10.2020

Ciepłownictwo na Kongresie Envicon

W dniach 19-20 października odbył się 24 Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, który skupił się na trzech tematach: Europejski Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia; Gospodarka odpadami: recycling, circular economy, energia, bioodpady oraz…

30.11.2021

Konferencja o odzysku energii z ITPOK w Uniejowie

W dniach 24-26 listopada br., w trybie hybrydowym, odbyła się XVIII Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - odzysk energii, której organizatorem był ABRYS. IGCP wsparło to wydarzenie udzielając patronatu. W takcie trzech  dni obrad przedstawionych zostało…