AKTUALNOŚCI

11.08.2022

Praca Zespołu MKiŚ ds. biomasy

W dniu 5 sierpnia br., w trybie telekonferencji odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. dostępności biomasy, pracującej w ramach specjalnego Zespołu MKiŚ ds. zwiększenia wykorzystania biomasy w energetyce i ciepłownictwie. Na spotkaniu zapoznano się między innymi z potencjałem biomasy możliwej do importowania z Ameryki Północnej. Znaczną część spotkania zajęła dyskusja na temat mechanizmów ograniczających działanie rynku biomasy leśnej w Polsce. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…