AKTUALNOŚCI

Pożegnanie

Z przykrością informujemy, że 23 marca 2023 r. odszedł na wieczny spoczynek wielki przyjaciel i dobry duch sektora ciepłowniczego – Profesor Krzysztof Wojdyga. Wieloletni nauczyciel akademicki. Przez wiele lat pełnił funkcje dziekana wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydziału Inżynierii Środowiska.   Prowadził zajęcia z sieci ciepłowniczych, ciepłownictwa i materiałoznawstwa. W pracy badawczej zajmował się takimi zagadnieniami jak: racjonalizacja pracy systemów ciepłowniczych (źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz instalacje wewnętrzne); wzrost efektywności energetycznej obiektów budowlanych i przemysłowych oraz instalacji technologicznych w przemyśle, a także planowanie energetyczne na szczeblu krajowym i lokalnym oraz planowanie rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych.…

Oszczędność w każdym stopniu

"Dzięki edukacji na Państwa profilu wypracowałam nadpłatę w wysokości 660 złotych. Wystarczyło skręcić grzejniki na 3, reagować na temperaturę na zewnątrz i przed wyjazdami, i to się stało samo" – płyną do nas podziękowania od naszych sympatyków w social mediach. Tegoroczna odsłona kampanii 20 stopni pokazała, że wielu użytkowników ciepła ceni nasze internetowe porady i stosuje się do nich na co dzień. Kampania przyczyniła się do ograniczenia zużycia ciepła i niższych rachunków w okresie, kiedy podwyżki cen są palącym tematem. Internauci podkreślają, że ograniczenie temperatury ma dobry wpływ nie tylko na zużycie ciepła, ale też na nasze zdrowie i środowisko naturalne,…

Rynek Ciepła Systemowego w Lublinie – Jak współdziałać, by czerpać najwięcej korzyści

Jak ważna w kontekście wyzwań dla ciepłownictwa jest komunikacja z otoczeniem – rozmawialiśmy podczas konferencji „Rynek Ciepła Systemowego”, zorganizowanej w ubiegłym tygodniu w Lublinie przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tematem przewodnim był zrównoważony rozwój ciepła systemowego i korzyści płynące z uczestnictwa w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Przykłady skutecznych rozwiązań w obliczu kryzysu energetycznego z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Programie zaprezentowała Teresa Stępniak-Romanek z LPEC Lublin. Spotkanie zwieńczyła debata z udziałem przedstawicieli firm dostawców ciepła systemowego na temat komunikacji i marketingu w kontekście rozwoju firmy – czyli jak współdziałać, by czerpać najwięcej korzyści. Konferencja „Rynek Ciepła Systemowego” to cykliczne spotkanie przedstawicieli…

Spotkanie w MEiN

W dniu 9 marca w Ministerstwie Edukacji i Nauki – z udziałem przedstawicieli organizacji energetycznych – odbyło się Branżowe Forum Edukacyjne dla branży energetycznej, organizowane w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”. Spotkanie prowadził dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia zawodowego MEiN, który wraz ze współpracownikami przedstawił m.in. możliwości współpracy resortu, biznesu i edukacji, ofertę kwalifikacji zawodowych, Zintegrowany System Kwalifikacji. W ramach dyskusji moderowanej Prezes IGCP, reprezentujący Izbę w tym Forum, przedstawił zapotrzebowanie na zawody oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia sektora Ciepłownictwa Systemowego, ale odniesione do konieczności ich zintegrowania z aktualną…

Posiedzenie Komitetu KIG

W dniu 6 marca br. odbyło się otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej, której zasadniczym tematem była „Suwerenność energetyczna – z zachowaniem konkurencyjności gospodarki” W trakcie dyskusji uczestników poruszono m.in. problem niezależności energetycznej i wpływu, jaki proces jej budowania może mieć na poszczególnych uczestników rynku energii w Polsce. W posiedzeniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

WIĘCEJ