AKTUALNOŚCI

Narada członków Zespołu MKiŚ ds. biogazu

W dniach 14 i 15 listopada, w trybie zdalnym, odbyły się spotkania członków Grup Roboczych specjalnego Zespołu MKiŚ ds. biogazu. Tematem zasadniczym tych spotkań było omówienie założeń do systemu handlu uprawnieniami do emisji unikniętej, który miałby stać się narzędziem do wsparcia rozwoju instalacji biogazowych w Polsce. W spotkaniach wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

GOZpodarka – ciepłownictwo przyszłości

27.10 w Browarach Warszawskich odbył się III Kongres GOZpodarka - ciepłownictwo przyszłości organizowany przez Fortum, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski".   Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, samorządu, a także dziennikarze, naukowcy i przedstawiciele biznesu zainteresowani rozwiązaniami w obszarze ciepła dla Polski z wykorzystaniem elementów gospodarki obiegu zamkniętego. Kongres GOZpodarka to przestrzeń do dyskusji na temat ciepłownictwa systemowego i jego przyszłości. W obliczu stawianych wyzwań, obecnej sytuacji geopolitycznej oraz wzrostu cen energii dla indywidualnych odbiorców oraz biznesu chcemy wspólnie wypracować założenia i strategię dla ciepłownictwa przyszłości. W Kongresie Izbę reprezentował Prezes Jacek Szymczak. Uczestniczył w…

Spotkanie Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

W dniu 27 października br. odbyło się IV spotkanie członków Społecznej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, którego przedmiotem była kwestia stanu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w bliskiej i dalszej perspektywie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

Wizyta studyjna DBDH w południowo-wschodniej Polsce

W dniach 25-26 października odbyła się kolejna wizyta studyjna przedstawicieli duńskiej organizacji ciepłowniczej DBDH w Polsce. Tym razem obejmowała przedsiębiorstwa ciepłownicze regionu południowo-wschodniego. Goście z Danii odwiedzili Rzeszów i Lublin, gdzie spotkali się z przedstawicielami przedsiębiorstw z tego regionu. Gospodarzem pierwszego dnia byli :PGE Energia Ciepła oddział Rzeszów  oraz MPEC Rzeszów, zaś drugiego lubelski LPEC.  W trakcie spotkań goście z Danii zaprezentowali wystąpienia na temat transformacji ciepłownictwa oraz elementów technicznych i organizacyjnych z tym związanych, widzianych z pespektywy Danii oraz dedykowanych dla polskiego ciepłownictwa. Z ramienia Zarządu IGCP w spotkaniach uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski

Ogólnopolska Konferencja – Rynki regulowane

24.10 na zaproszenie JM Rektora Akademii WSB Prezes Jacek Szymczak uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Teoria i praktyki zarządzania obszarów energii, ciepła, wody i odpadów” .  Głównym celem naukowo-praktycznym konferencji jest pokazanie megatrendów i wyzwań stojących przez firmami w sektorze regulowanym dóbr publicznych (public goods) oraz propozycji zmian/rozwiązań w obszarach prawa, finansowania, zarządzania, mających zapewnić konkurencyjność tego sektora. W konferencji udział wzięli przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz nauki z dziedziny prawa, finansów i zarządzania, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie rynków regulowanych. Prezes Jacek Szymczak uczestniczył w Panelu dyskusyjnym – konkurencyjność na rynkach regulowanych.

WIĘCEJ