AKTUALNOŚCI

Rekomendacja ws. analizy ekonomicznej przyłączania do sieci

Szanowni Państwo, w związku z sygnałami od członków IGCP, dotyczącymi kwestii mechanizmów analizy opłacalności przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej, co szczególnie stało się istotne w świetle brzmienia art. 7b ustawy Prawo energetyczne, Zarząd IGCP podjął się stworzenia materiału edukacyjnego, w formie swego rodzaju „rekomendacji” lub wskazówki metodycznej dedykowanej temu problemowi. Stworzony został Zespół ekspertów, składający się z przedstawicieli kilku przedsiębiorstw ciepłowniczych, który wypracował dokument roboczy pod tytułem „Propozycja dobrych praktyk dla członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w przedmiocie przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów przeprowadzania oceny istnienia warunków ekonomicznych przyłączenia”. Materiał jest zamieszczony w dziale Baza wiedzy,…

Konferencja ciepłownicza w Senacie RP

W dniu 10 kwietnia br., w siedzibie Senatu RP odbyła się bardzo ważna i ciekawa konferencja poświęcona problemom sektora ciepłowniczego.   Konferencja, dzięki wcześniejszym działaniom Izby, została zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Michała Kamińskiego i przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senatora Waldemara Pawlaka.   Prezentacje problemowe dotyczące sektora ciepłowniczego zostały przedstawione przez przedstawicieli IGCP: Prezesa Jacka Szymczaka oraz panię Małgorzatę Niestępską – Prezesa spółki Elektrociepłownia Ciechanów oraz pana Tomasza Surmę – Veolia Energia Polska.   W konferencji „Ciepłownictwo przyszłości”, w której uczestniczyło liczne grono przedstawicieli naszego samorządu, debatowano na temat transformacji ciepłownictwa systemowego. Wskazywano na potencjał tej branży – m.in.…

Gala Jubileuszowa XXX – lecia Izby

W roku bieżącym nasz samorząd obchodzi jubileusz XXX-lecia funkcjonowania.   Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie od momentu konsolidacji działalności samorządowej w ciepłownictwie, tj. od czerwca 1998 roku, jest następcą prawnym wcześniej powołanej przez środowisko ciepłownicze Izby Gospodarczej „Energetyka Cieplna”, która została powołana do życia przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla m. st. Warszawy w dniu  8 kwietnia 1994r.     Z tej okazji tak pięknego i okrągłego jubileuszu w dniu 9 kwietnia 2024 r. odbyła się Gala Jubileuszowa, która zgromadziła liczną rzeszę uczestników: dawnych i obecnych działaczy, pracowników Izby a także grono znamienitych gości.      Galę uświetnili:…

Walne Zgromadzenie IGCP

9 kwietnia 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, zwyczajne, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W trakcie Zgromadzenia zatwierdzone zostały sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Izby, sprawozdanie finansowe. Absolutorium za rok 2023 otrzymali członkowie Zarządu i Rady Izby.

Walne Zgromadzenie ZPC

9 kwietnia 2024 r. roku odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Ciepłownictwa. Było to Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Dokonano wyboru statutowych organów ZPC: Prezesa, Rady Związku i Komisji Rewizyjnej.

WIĘCEJ