Witaj

logowanie

AKTUALNOŚCI

Lekcje Ciepła wyróżnione przez Komisję Europejską

18 czerwca w Brukseli odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu European Union Sustainable Energy Award 2019. W finałowej dwunastce znalazły się "Lekcje ciepła", realizowane przez dostawców ciepła systemowego. To jedyna polska inicjatywa  na rzecz zrównoważonego rozwoju energii, która kiedykolwiek znalazła się w finale tego konkursu. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: zaangażowanie, innowacje, leaderzy, młodość. Zwycięzcami tegorocznego konkursu były projekty, inicjowane przez lokalną społeczność i działające na jej rzecz, które poprzez konkretne rozwiązania innowacyjne wpływają na poprawę klimatu oraz wykorzystania energii w mieszkaniach, szkołach i domach.  Jak podsumowała Pirjo Jantunen ambasadorka tegorocznego konkursu, w kategorii "młodość" znalazły się najbardziej ekscytujące i inspirujące…

Rozmowy Zarządu IGCP w Brukseli

Instytucje europejskie zaczynają nową kadencję. Parlament inicjuje prace w lipcu a Komisja Europejska – po ukonstytuowaniu nowego jej składu, późną jesienią. Jednak już dziś trwają prace nad dokumentami, które określą ramy brzegowe przyszłej polityki Brukseli – tak w odniesieniu do klimatu jak i energetyki i przemysłu, niezależnie od zmian politycznych, których kształt jest częściowo znany. Wiadomo już, że koalicję Chadeków i Socjalistów (która rządziła w poprzedniej kadencji), uzupełnią Zieloni oraz Liberałowie z Alde. Co to oznacza w praktyce? Dalsze zacieśnienie polityki klimatycznej, dążenie do neutralności klimatycznej i wreszcie dyskusję o dalszej transformacji energetycznej. Dlatego, zdając sobie sprawę, iż dołączenie do…

XXII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni

W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Nowym Targu się XXII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Burmistrz Miasta Zakopane - Leszek Dorula oraz Burmistrz Miasta Nowy Targ - Grzegorz Watycha. Patronat medialny nad konferencję objęły: COW i INSTAL. W konferencji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA w Zakopanem i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. uczestniczyły 84 osoby z przedsiębiorstw ciepłowniczych, Elektrociepłowni, ciepłowni oraz firm współpracujących z branżą ciepłowniczą. I sesja plenarna konferencji „Problematyka ciepłownictwa powiatowego na przykładzie Podhala” odbyła się w Nowym…

Programowanie nowej perspektywy finansowej 2021-27 dla ciepłownictwa

W dniu 26 kwietnia br. Minister Inwestycji i Rozwoju wydał Zarządzenie w sprawie powołania grup roboczych wspierających prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027. Zgodnie z obowiązującą w funduszach Polityki Spójności zasadą partnerstwa w dniu 7 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej dotyczące wypracowania przedmiotu interwencji dla zaproponowanego przez Komisję Europejską Celu Polityki 2. „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem". W spotkaniu uczestniczyła grupa ekspertów z IGCP, którzy przedstawili nasze stanowisko…

Projekt Zone – powszechna inwentaryzacja źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

W dniu 7 czerwca br. odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektu "Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczania niskiej emisji – ZONE”. Celem projektu jest stworzenie narzędzi legislacyjnych, organizacyjnych i technicznych (informatyzacja), mające na celu realizację celu w postaci redukcji niskiej emisji z gospodarstw domowych. W naradzie uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

WIĘCEJ