AKTUALNOŚCI

Spotkanie w MEiN

W dniu 9 marca w Ministerstwie Edukacji i Nauki – z udziałem przedstawicieli organizacji energetycznych – odbyło się Branżowe Forum Edukacyjne dla branży energetycznej, organizowane w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”. Spotkanie prowadził dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia zawodowego MEiN, który wraz ze współpracownikami przedstawił m.in. możliwości współpracy resortu, biznesu i edukacji, ofertę kwalifikacji zawodowych, Zintegrowany System Kwalifikacji. W ramach dyskusji moderowanej Prezes IGCP, reprezentujący Izbę w tym Forum, przedstawił zapotrzebowanie na zawody oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia sektora Ciepłownictwa Systemowego, ale odniesione do konieczności ich zintegrowania z aktualną…

Posiedzenie Komitetu KIG

W dniu 6 marca br. odbyło się otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej, której zasadniczym tematem była „Suwerenność energetyczna – z zachowaniem konkurencyjności gospodarki” W trakcie dyskusji uczestników poruszono m.in. problem niezależności energetycznej i wpływu, jaki proces jej budowania może mieć na poszczególnych uczestników rynku energii w Polsce. W posiedzeniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. dostępności biomasy

W dniu 24 lutego br., w trybie telekonferencji, odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej nr 3 Zespołu MKiŚ ds. zwiększenia wykorzystania biomasy w energetyce. Na spotkaniu podsumowano projekt Raportu Grupy, w którym określono zestawienie podstawowych barier wpływających na dostępność biomasy. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

Spotkanie robocze w MKiŚ ws ustawy o rekompensatach

W dniu 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie robocze z  Departamentem Ciepłownictwa MKiŚ, na którym omówiono podstawowe problemy związane z wejściem z życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 , zmieniającej ustawę z dnia 15 września 2022 o „rekompensatach”. Przedstawiciele IGCP zwrócili szczególną uwagę na niejasności, jakie niosą za sobą niektóre zapisy znowelizowanej ustawy, szczególnie w zakresie  sposobu ustalania poziomu najniższej ceny lub stawki opłat dla odbiorców czy też uzyskania wyrównania . Pisma w tej sprawie skierowała IGCP wcześniej do kierownictwa ministerstwa. MKiŚ poinformował o planowanym na poniedziałek 27 lutego webinarze w tej sprawie. Ze strony IGCP w spotkaniu…

Posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się posiedzenie członków Forum Ekspertów ds Energii przy Narodowym Banku Polskim. Tradycyjnie, przedmiotem spotkania było omówienie bieżącej i przyszłej sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła i jej wpływu na wskaźniki makroekonomiczne ważne dla otoczenia gospodarczego i społecznego. W obradach brał udział wiceprezes Bogusław Regulski, który jest stałym członkiem Forum.

WIĘCEJ