AKTUALNOŚCI

Rada ekspertów NBP

W dniu 22 czerwca br. odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie konsultacyjne zewnętrznych ekspertów branżowych NBP w sprawie sytuacji na rynkach energii. W zakresie ciepłownictwa w pracach tych uczestniczy wiceprezes Bogusław Regulski.

Spotkanie z PGG w sprawie rynku węgla

W dniach 22 – 23 czerwca odbyło się w Uniejowie spotkanie z Polską Grupą Górniczą SA. W Spotkaniu uczestniczyło ok. 60 przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mają zawarte z PGG umowy długoterminowe na dostawę węgla. Tematyka spotkania to: program restrukturyzacji sektora górniczego i jego wpływ na model współpracy i kontraktacji węgla w PGG; aktualna sytuacja rynkowa węgla energetycznego wraz z przedstawieniem prognozy podaży miałów ciepłowniczych z kopalń PGG; propozycje rozwiązań optymalizacji modelu wzajemnej współpracy w roku bieżącym oraz analiza i konsultacje dotyczące cen węgla na sezon grzewczy 2023 – 2024. W spotkaniu Izbę reprezentował Prezes Jacek Szymczak.

Konsultacje ścieżki transformacji ciepłownictwa

W dniu 21 czerwca, w trybie on-line, odbyły się konsultacje propozycji ścieżki transformacji sektora ciepłownictwa systemowego dla realizacji celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, która realizowana jest w ramach prac zleconych w tym zakresie przez MKiŚ przez AGH w Krakowie. Było to pierwsze spotkanie w ramach realizacji tego przedsięwzięcia. W zespole konsultacyjnym uczestniczy wiceprezes Bogusław Regulski.

Finansowanie transformacji energetycznej ciepłownictwa

21.06, na zaproszenie MKiŚ i NFOŚiGW, Prezes Jacek Szymczak uczestniczył w Konferencji „Finansowanie transformacji energetycznej ciepłownictwa – nowe otwarcie”. Konferencja odbyła się w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Prezes uczestniczył w panelu dyskusyjnym.

O ciepłownictwie w Senacie

20.06.2023 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W trakcie zaprezentowany został raport Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie „Transformacja i rozwój ciepłownictwa systemowego w Polsce”.   W posiedzeniu udział wzięli przewodnicząca komisji Maria Koc (PiS), wiceprzewodniczący komisji Wojciech Piecha (PiS) i Jolanta Hibner (KO), Stanisław Lamczyk (KO), prezes URE Rafał Gawin, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w MKiŚ Grzegorz Tobolczyk oraz zastępca dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki w NFOŚiGW Monika Żółkowska oraz Zarząd Izby i zaproszeni przedstawiciele członków Izby.

WIĘCEJ