AKTUALNOŚCI

07.02.2024

Opinia prawna w sprawie ustalenia przez Zgromadzenie Wspólników niższej podstawy wymiaru części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu

U członka IGCP zostały wdrożone zasady wynagradzania określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako: ustawa kominowa). Na stronie internetowej Izby www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w Zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu – zamieściliśmy opinię prawną opracowaną przez kancelarię prawną

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.