AKTUALNOŚCI

28.06.2023

O ciepłownictwie w Senacie

20.06.2023 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W trakcie zaprezentowany został raport Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie „Transformacja i rozwój ciepłownictwa systemowego w Polsce”.   W posiedzeniu udział wzięli przewodnicząca komisji Maria Koc (PiS), wiceprzewodniczący komisji Wojciech Piecha (PiS) i Jolanta Hibner (KO), Stanisław Lamczyk (KO), prezes URE Rafał Gawin, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w MKiŚ Grzegorz Tobolczyk oraz zastępca dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki w NFOŚiGW Monika Żółkowska oraz Zarząd Izby i zaproszeni przedstawiciele członków Izby.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…