AKTUALNOŚCI

19.11.2019

Konferencja Techniczna

W dniach 13-14 listopada w Warszawie odbyła się XVI Konferencja Techniczna, która zgromadziła ponad 120 uczestników z całej Polski. Oprócz bogatego i interesującego programu odpowiadającemu charakterowi konferencji, rozpoczęła się ona od wystąpienia przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wystąpienie dotyczyło wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską w stosunku do pięciu przedsiębiorstw ciepłowniczych z tego województwa. IGCP w tej sprawie wspiera zarówno Urząd Marszałkowski, wspomniane przedsiębiorstwa jak również wszystkie inne, nie spełniające warunku tzw. efektywnego systemu ciepłowniczego. Również w tej sprawie Zarząd IGCP w dniu 19 listopada odbędzie dedykowane spotkanie w Komisji Europejskiej, a dokładnie w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. W konferencji wziął także udział Zarząd IGCP. W załączeniu prezentacje.

Pliki do pobrania
1. Możliwości dostosowania ciepłownictwa w Polsce do wymagań Pakietu Zimowego oraz Dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji z niektórych źródeł spalania –aspekty prawne , techniczne i ekonomiczne – Waldemar Kamrat
(395 KB)
2. Stan aktualny i możliwości rozwoju nowych OZE we współpracy z systemami ciepłowniczymi – Grzegorz Wiśniewski
(2 MB)
3. Możliwości zastąpienia kotłowni węglowych przez nowoczesne elektrociepłownie i ciepłownie gazowe z zastosowaniem gazyfikacji wyspowej – Małgorzata Kwestarz
(2 MB)
4. Możliwości zastosowania pomp ciepła w systemach ciepłowniczych – Paweł Jastrzębski
(3 MB)
5. Dokładność lokalizacji w systemie impulsowym i reprezentacyjnym (Brandes) – Adam Dwojak
(12 MB)
6. Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania rur preizolowanych podwójnych – Ewa Kręcielewska
(2 MB)
7. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów w ciepłownictwie z programów pomocowych krajowych i unijnych w obecnej 2014-2020 i przyszłej perspektywie 2021-2027 – Małgorzata Kołodziej-Nowakowska
(849 KB)
8. Innowacyjna metoda skanu sieci cieplnej przy wykorzystaniu zaawansowanej technologicznie sondy. Redukcja kosztów eksploatacji (od 60 -do 70 %) skanowanej instalacji. – Adam Koprowski
(1 MB)
9. Przebudowa ciepłowni z zastosowaniem kogeneracji i OZE w celu uzyskania efektywnego systemu ciepłowniczego – Paweł Kupczak
(477 KB)
10. Uwarunkowania prawne termicznej utylizacji odpadów komunalnych w świetle znowelizowanych przepisów - proces inwestycyjny – Tomasz Dobrzyński
(932 KB)
11. Notyfikacja pomocy publicznej na nieefektywne systemy ciepłownicze – Danuta Cichoń
(1 MB)
12. Przebudowa ciepłowni z zastosowaniem kogeneracji w kierunku uzyskania efektywnego systemu ciepłowniczego – Agnieszka Starościak
(3 MB)
13. Prezentacja BROEN
(6 MB)
06.02.2020

Polityka UE przedmiotem rozmów Zarządu IGCP w Brukseli

W dniach 29-30 stycznia 2020 r. Zarząd Izby odbył serię spotkań z przedstawicielami organów Unii Europejskiej – Parlamentu i Komisji – na temat nowej polityki klimatyczno-energetycznej.

15.08.2020

Telekonferencja Grupy Roboczej ds. strategii

W dniu 5 sierpnia, w trybie telekonferencji odbyło się spotkanie członków Grupy  Roboczej ds. strategii ciepłownictwa. W trakcie obrad przedstawione zostały uwagi recenzentów treści Rozdziału III projektowanego dokumentu, który zawiera cele i kierunki rozwoju sektora.…