AKTUALNOŚCI

19.03.2024

Kolejny problem związany z ustawą o rekompensatach i wyrównaniach

Na kanwie ostatniego szkolenia w sprawie ustawy z dnia 15 września 2022 r.  o „rekompensatach i wyrównaniach dla ciepła, uczestnik zwrócił się z problemem: „Przedsiębiorstwo posiada kilka źródeł ciepła. Stosowane są maksymalne ceny ciepła wydane przez Prezesa URE. W jednym przypadku ( mniejszym źródle ciepła) korzystniejsze dla odbiorców jest stosowanie cen z rekompensatą. W takim przypadku dla odbiorców tego źródła ciepła, które ceny powinny być stosowane?”  Informację Dwa problemy związane z ustawą o rekompensatach i wyrównaniach, zamieszczoną w Dziale Baza Wiedzy w Zakładce Informacje i opinie prawne - dostępnej po zalogowaniu - uzupełniliśmy o kolejny opis problemu i komentarz eksperta. 

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…