AKTUALNOŚCI

24.01.2024

Interpretacja zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zarząd Izby, w imieniu członków, zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dot. klasyfikacji na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyrównania, które przysługuje przedsiębiorstwom energetycznym na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. W Dziale "Baza wiedzy" w zakładce "Informacje i opinie prawne" - dostępnej po zalogowaniu - zamieściliśmy korespondencję z ministerstwem finansów w tej sprawie.

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.