AKTUALNOŚCI

05.04.2022

Ciepłownicze pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Jana Kalmana - wieloletniego Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie. 

Funkcję tę pełnił od ponad 20 lat. Był wielkim entuzjastą ciepłowniczym i aktywnym animatorem wszelkich działań w naszym sektorze, zarówno w sferze technicznej jak i organizacyjnej.

Pan Jan Kalman aktywnie działał na rzecz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Był członkiem Rady Izby  w latach 2019 – 2021 oraz członkiem Rady Oddziału Regionalnego Południowo-Wschodniego.

Odszedł dobry fachowiec, wspaniały kolega, dobry człowiek, pozostawiając po sobie wiele ciepłych opinii w ciepłowniczej społeczności.

W imieniu Rady, Zarządu i członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie składamy rodzinie wyrazy współczucia.

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.