AKTUALNOŚCI

05.04.2022

Ciepłownicze pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Jana Kalmana - wieloletniego Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Żyrardowie. 

Funkcję tę pełnił od ponad 20 lat. Był wielkim entuzjastą ciepłowniczym i aktywnym animatorem wszelkich działań w naszym sektorze, zarówno w sferze technicznej jak i organizacyjnej.

Pan Jan Kalman aktywnie działał na rzecz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Był członkiem Rady Izby  w latach 2019 – 2021 oraz członkiem Rady Oddziału Regionalnego Południowo-Wschodniego.

Odszedł dobry fachowiec, wspaniały kolega, dobry człowiek, pozostawiając po sobie wiele ciepłych opinii w ciepłowniczej społeczności.

W imieniu Rady, Zarządu i członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie składamy rodzinie wyrazy współczucia.

04.05.2022

XXIX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

W dniach 25-28.04 w Zakopanem odbyło się Sympozjum Naukowo-Techniczne Wiosenne Spotkanie Ciepłowników. W Sympozjum  uczestniczył prezes Jacek Szymczak, który w trakcie Panelu wprowadzającego: „Nowe wyzwania dla ciepłownictwa. Jak im sprostać?” przedstawił prelekcję „Ciepłownictwo systemowe w…

28.10.2021

Czy konsumenci ciepła mogą też liczyć na wsparcie w ramach rekompensat za energię?

Problem ochrony najuboższych przed zmianami cen energii był przedmiotem rozmowy wiceprezesa Bogusława Regulskiego z kierownictwem Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ. Przedstawiony do konsultacji społecznej projekt ustawy w sprawie rekompensat za wzrost cen energii obejmuje jedynie energię elektryczną,…