WŁADZE

Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Jacek Szymczak – Prezes Zarządu
Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Przemysław Kołodziejak – PGE EC SA– Przewodniczący
Cezary Arciszewski – PEC SA Police – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Zamasz – Veolia Polska SA – Wiceprzewodniczący
Wojciech Chwiałkowski – HYDROTON Sp. z o.o. Elbląg – Członek
Waldemar Czarnecki – MSC Sp. z o.o. Zduńska Wola – Członek
Robert Kowalski – PGE Toruń SA – Członek
Mirosław Romanowicz – ECO SA Opole – Członek
Michał Stefanowicz – PHUP „Lech” Sp. z o.o. Białystok – Członek
Franciszek Waśniowski – PEC SA Wałbrzych – Członek
Tomasz Wróbel – MPEC Dębica Sp. z o.o. – Członek