DANE UCZESTNIKA

Edytując poniższe dane i zapisując je w serwisie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną z ramienia firmy, którą reprezentuję do wprowadzania tego typu zmian.