KONFERENCJE I SZKOLENIA

18-19

maja 2023

Zgromadzenie Oddziału [PN-WSCH] Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Zgromadzenie Oddziału Północno-Wschodniego oraz Konferencję Regionalną,

które odbędą się w dniach 18-19 maja 2023 r.