KONFERENCJE I SZKOLENIA

8-9

maja 2023

Zgromadzenie Oddziału [PD-ZACH] Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Zgromadzenie Oddziału Południowo-Zachodniego oraz Konferencję Regionalną,

które odbędą się w dniach 8-9 maja 2023 r.