KONFERENCJE I SZKOLENIA

25-26

maja 2023

Zgromadzenie Oddziału [PD-WSCH] Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Zgromadzenie Oddziału Południowo-Wschodniego oraz Konferencję Regionalną,

które odbędą się w dniach 25-26 maja 2023 r.