KONFERENCJE I SZKOLENIA

14

stycznia 2021

Online

Udzielanie zamówień sektorowych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień poniżej progów unijnych

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na

 

Szkolenie zdalne nt.

 

Udzielanie zamówień sektorowych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień poniżej progów unijnych.

 

 


Pliki do pobrania